Hõimurahvaste programm kuulutab välja 2019. aasta rahvusteaduste auhinna konkursi

HTM hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja rahvusteaduste auhinna 2019. aasta konkursi – uurali põlisrahvaste teadustööde eest.

 

NB 1! Taotlemisel nõutavad teosed koos taotleja nime ja teoste nimekirjaga tuleb postitada hiljemalt 15. augustil hõimurahvaste programmi nõukogule aadressil:

Hõimurahvaste programmi koordinaator
Marika Alver
Pärnu mnt 28, Tallinn 10141, Eesti

NB2 !

Avalduse, soovituskirjad ja teoste nimekirja palume saata hiljemalt 15. augustiks 2019 e-postiga aadressil marika@fennougria.ee. 

 

Rahvusteaduste auhinna kategooriad:
1. Uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alane teadustöö mis tahes keeles;
2. Mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mis tahes erialal.

Rahvusteaduste auhinna nominendiks võib olla viimase nelja aasta jooksul (2015−2019) raamatuna avaldatud monograafia, kogumik või koguteos uurali rahvaste rahvusteaduste alalt (ükskõik millises keeles) või mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö (ükskõik millisel erialal). Auhinna määrab žürii, mis moodustatakse hõimurahvaste programmi esindajatest ja juurde kutsutud ekspertidest. Žürii vaatab rahvusteaduste auhinna taotlemiseks esitatud avaldused läbi üks kord aastas.

Auhinna suurus mõlemas kategoorias on 1250 eurot ning mõlemas kategoorias määratakse auhind üldjuhul ühele autorile. Auhind kuulutatakse välja hõimupäeval, 19. oktoobril 2019.

 

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad saatma:

• avaldatud teose kahes eksemplaris;
• 1−2 soovituskirja/eksperdihinnangut (eesti, vene või inglise keeles);
• avalduse (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud, millises kategoorias auhinnale kandideeritakse; samuti nominendi nimi, sünniaeg, töökoht, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress;
• varem avaldatud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).

NB! Taotlemisel nõutavad teosed koos taotleja nime ja teoste nimekirjaga tuleb postitada hiljemalt 15. augustil hõimurahvaste programmi nõukogule aadressil:

Hõimurahvaste programmi koordinaator
Marika Alver
Pärnu mnt 28, Tallinn 10141, Eesti


Avalduse, soovituskirjad ja teoste nimekirja palume saata hiljemalt 15. augustiks 2019 e-postiga aadressil marika@fennougria.ee. 

Eelmise aasta konkurssilt edasi saadetud kandidaat ei pea materjale uuesti esitama. Palume dokumendid ja materjalid saata ainult uute taotluste esitamisel.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email