Jäta menüü vahele
07.05.2020

ELi kodanikualgatuse üleskutse: toeta vähemusrahvusi!

Euroopa Liidu kodanikualgatuse platvormis (European Citizens Initiative) on praegu võimalik avaldada toetust sellele, et ELi ühtekuuluvuspoliitika toetaks ka ilma iseseisvate omavalitsusteta vähemusrahvusi. Kõik soovijad saavad oma poolehoidu kinnitada allkirjaga. 

Allkirja andmiseks peab olema täisealine ja Euroopa Liidu kodanik ning algatusele saab allkirja anda klõpsates lingile.

Üleskutses on kirjas: “ELi ühtekuuluvuspoliitikaga tuleks pöörata erilist tähelepanu piirkondadele, mille rahvuslikud, etnilised, kultuurilised, religioossed või keelelised tunnused erinevad ümbritsevate piirkondade omadest. Nende piirkondade puhul – kaasa arvatud geograafilised piirkonnad, millel puuduvad halduspädevusega struktuurid – peab majandusarengu mahajäämust ennetama, arengut toetama ning ühtsed majandus-, sotsiaalsed ja territoriaalsed tingimused säilitama nii, et nende piirkondade tunnused jääksid samaks. Selleks peavad neil piirkondadel olema võrdsed võimalused pääseda ligi erinevatele ELi fondide vahenditele ning neile peab tagama tingimused piirkondlike tunnuste säilitamiseks ja vajaliku majandusarengu nii, et ELi areng saaks olla kestlik ja säiliks liidu kultuuriline mitmekülgsus.”

Lugege algatusest lähemalt veebis.