Jäta menüü vahele
16.01.2024

Avatud on hõimurahvaste programmi teadus- ja arendusprojektide taotlusvoor

Toetatakse ühe- kuni kolmeaastaseid projekte (12–36 kuud). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2024.

väike

NB! Muutunud on taotluste esitamise keskkond, taotlemine toimub nüüdsest Taotluste Menetlemise Infosüsteemishttps://toetused.kul.ee/

Hõimurahvaste programmi teadus- ja arendusprojektide meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse hõimurahvaste keelte ja kultuuride teaduslikku uurimisse ja arendamisse:
* hõimurahvaste keele- ja kultuuripärandi kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine;
* hõimurahvaste päritolu kui ka teiste noorteadlaste ja välisüliõpilaste kaasamine projektidesse ja nende õpingud Eesti kõrgkoolides;
* koostöö rahvusvaheliste teadlasvõrgustike ja -projektidega;
* uute ja innovaatiliste lähenemiste, meetodite ning vahendite juurutamine teadustöös.

Hõimurahvaste programmist ei toetata:
* välitöid Venemaa Föderatsioonis, koostööd Venemaa Föderatsiooni asutustega või teisi tegevusi, mis on vastuolus Eesti või Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonidega;
* üldjuhul taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud projekte;
* tehnika ja põhivahendite ostmist.

Soovitame enne taotluse esitamist lugeda läbi uuenenud taotlusjuhendi.

LISAINFO:

hõimurahvaste programmi koordinaator

Marika Alver

marika.alver@eki.ee