Raadiosaated

Soome-ugri rahvastest kõnelevaid saateid Eesti Rahvusringhäälingu (veebi)arhiivist:


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2013

 • Keelesaade: Hõimukeeled (13.10.2013) – Vikerraadio. Nelja tuule rahvaste keeltest: saamidest, kveenidest, meälastest ja torniolaaksolaistest, idapoolsete hõimurahvaste keelte olukorrast. Juttu on Udmurdimaal asuvast Starõje Bõgi külast, mis sai esimeseks soome-ugri kultuuripealinnaks.
 • Keelesaade: Ungari keel (28.04.2013) – Vikerraadio. Ungari keeleteadlane Janos Pusztay.

2012


2011


2010

 • Keelekõr: soome-ugri keelest ja meelest (16.10.2010) – loeme luulet udmurdi, komi ja ersa keeles, kommenteerib Arvo Valton. Tõlkeid loevad Garmen Tabor ja Tõnis Rätsep. Oma tekste loevad Nina Obrezkova, Pjotor Zahharov, Nina Orehhova. Toimetaja Maris Johannes.

2009


2008


2007


2006

 • R2 koolis: Andres Heinapuu (01.02.2006) – saatejuht Reimo Sildvee ja Tartu Ülikooli doktorant Andres Heinapuu.
 • Keelekõrv: Janos Pustai (29.04.2006) – Soome-ugri keelte professor Janos Pustai Ungarist. Eesti keel Kesk-Euroopa kontekstis, teaduskeel ja poliitikakeel. Toimetaja Maris Johannes.
 • Luuleruum. Keeleuuenduse lõpmatu kurv (aprill 2006) – Johannes Aaviku keeleuuendusmõtetest inspireeritud lavakava. Katkend lavakunstikooli 22. lennu üliõpilaste diplomilavastusest. Esitavad: Mihkel Kabel, Martin Kõiv, Risto Kübar, Lauri Lagle, Tõnn Lamp, Mari-Liis Lill, Markus Luik, Ragne Pekarev, Laura Peterson, Ursula Ratasepp, Inga Salurand, Veiko Tubin, Nero Urke, Britta Vahur ja Sergo Vares. Kava koostas ja üliõpilasi juhendas Anu Lamp. Saate toimetaja Maris Johannes, helirežissöör Külli Tüli.

2005

 • Varavedaja X: Folkloori, identiteedi ja poliitika suhted (24.11.2005) – Kõne all on folkloori, identiteedi ja poliitika suhted. Suve keskel toimus Hantõ-Mansiiskis XI soome-ugri folkloorifestival. Oma muljeid jagavad Marko Veisson, Kädi Kallau ja Heleriin Elmend. Saadet juhib Ave Tupits.
 • Keelekõrv: Martin Ehala (29.10.2005) – Aastatuhande tagused keelemuutused ja soome-ugri keelepuu. Kalevi Wiigi hüpoteesist. Vanad sõnad meie keeles. Katkendi Karl Ristikivi “Inimese teekonnast” loeb Indrek Sammul. Toimetaja Maris Johannes.

2004

 • Keskööprogramm: Nelja tuule retk. Neenetsid (19.03.2004)
 • Keelekõrv: 534. saade (21.08.2004) – Toimetaja Mari Tarand. Soome-Ugri Rahvaste Kongress Tallinnas. Sõna saavad: Livia Viitol, Nikolai Abramov (Vepsa), Galina Butõrjeva (Komi), Hannu Oittinen, Zoja Dudina (Mari), Valeri Alikov, Laid (Mari), Arvo Valton, Jeremei Aipin (Handi), Niina Zaitseva (Vepsa).

2001


1998

 • Tõlkijad: Arvo Valton (20.02.1998) – Saate külaline on kirjanik, kes on tuntud endise Nõukogude Liidu väikerahvaste, eriti soome-ugri rahvaste huvide aktiivse kaitsjana.

1997


1996

 • Maailmapilt: Ingerimaa ajaloost (01.10.1996) – Saate autor ja intervjueerija Heidi Tammar. Piret Lotman räägib Ingerimaa ajaloost, seal elanud soome-ugri hõimudest ja nende saatusest.

1994


1991


1990


1989

 • Hõimupäevad. Muistend “Jugra pojad” (21.10.1989) – Einar Kraut loeb muistendit “Jugra pojad”, kuidas soome-ugri hõimud endale elupaigad leidsid.
 • 50 aastat hiljem Liivi rannas (27.08.1989) – Avalik lindistus liivlaste kokkutulekult Mazirbes (Irēs). Saates esinevad viimased liivi keele oskajad, teadlased: Väino Kyröla ja Elfrida Žagare. Mati Hint tervitab liivi ja eesti keeles.

1985

 • Peremärgid 01 (26.05.1985) – Saate autorid on Kai Maran ja Mae Vapper.  1985 suvel on Komi ANSV-s Sõktõvkaris soome-ugri rahvaid ja kultuure uurivate teadlaste VI rahvusvaheline kongress. Saate kõneaineks on soome-ugri rahvaste oletatav algkodu, sugulaskeelte algkodu, kujunemiskoht jmt.
 • Peremärgid 03 (07.07.1985) – Soome-ugri rahvamuusika ja rahvalaul, selle kogumine ja säilitamine. Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvamuusikasektori juhataja Ingrid Rüütel kõneleb hõimurahvaste vanadest muusikavormidest.
 • Peremärgid 04 (23.07.1985) – Fennougristide VI rahvusvahelise kongressi eelpäeval kõnelevad professor Paul Ariste ning Keele ja Kirjanduse Instituudi soome-ugri keelte sektori teadussekretär Aime Kährik (vepsa keele uurija).

1984

 • Paul Ariste intervjuu Rootsi Raadiole (27.03.1984) – Paul Ariste räägib rootsi raadioajakirjanik Maarja Talgrele rootsi keeles sellest, kuidas omandas rootsi keele, tööst Tartu Ülikoolis, mida õpitakse TRÜ soome-ugri teaduskonnas ja kes seal õpivad. Intervjuu on salvestatud märtsis 1984.
 • Lennart Meri intervjuu Rootsi Raadiole (21.03.1984) – Soome-ugri kultuurist ja selle uurimisest, filmidest, mis tehtud rännakutel Jakuutiasse, Kamtšatkale jm-le. Ajaloost ning Rootsi ja Eesti suhetest. Intervjuu salvestas Maarja Talgre 21.03.1984.

1979

 • Rahvamuusika pooltund: Handi rahvamuusika (26.09.1979) –  Saatejuht Jaan Sarv ja Salehardi raadio toimetaja – rahvamuusika koguja Leonti Tarakupta (nimi kuulmise järgi) kõnelevad Handi rahvamuusikast.
 • Rahvamuusika pooltund: Mari torupill (05.12.1979) – Intervjuud ja muusika on salvestatud mais 1979 Soome-ugri rahvamuusika konverentsi ajal. Jaan Sarv kõneleb marilastega ja mari muusikuist. Sõna saavad Ignaati Šaberdin, Filipp Šaberdin jt.

1973


1970


1961

 • Raadioööülikool: Maailma keelte kaardi ees (12.11.1961) – Vestleb professor Paul Ariste, räägib maailma erinevatest keeltest: soome-ugri, indo-euroopa jt, juttu tuleb nii tänapäeval kõneldavatest keeltest kui ka juba väljasurnud keeltest.

1936


 

Print Friendly, PDF & Email