Jäta menüü vahele
07.05.2019

ÜRO põliskeelte foorumil esitleti eenetsi kirjakeelt

eenetsid
Foto: Nazaccent.ru

New Yorkis aprilli lõpus toimunud ÜRO põlisrahvaste foorumil esitleti 30. aprillil 2019 Arktika Arengu projektitoimkonna (PORA) ja Siberi Riikliku Ülikooli ühisprojekti raames loodavat eenetsi kirjakeelt.

Eenetsi keel on olnud kasutusel vaid kõnekeelena. 1986. aastal avaldas Natalia Tereštšenko küll metsaeenetsi dialekti baasil loodud tähestiku projekti, kuid tänasel päeval on eenetsid Taimõri poolsaare ainus põlisrahvas, kellel pole oma ametlikku kirjakeelt.

Märtsi lõpus andsid PORA ja Siberi Riiklik Ülikool avalikult teada,  et nad on loonud eenetsi keelele optimaalse tähestiku, mida keele kõnelejad juba testivad. Nüüdseks  on kõik peaaegu valmis, et tunnistada keel ametlikuks kirjakeeleks.

Projekt jätkub ilmselt eenetsi keele, kultuuri ja projekti internetimaterjalide loomise ning jagamisega, sõnasid PORA esindajad ÜRO foorumil. Nad pakkusid välja, et võiks luua ka Venemaa põhjarahvaste keelte ühise elektroonilise andmebaasi.

Eenetsid on Venemaal elav samojeedi põlisrahvas, kes elavad Taimõri poolsaare autonoomses regioonis. Nende põhilisteks tegevusaladeks on põhjapõdraküttimine ning kalapüük. 2010. aasta rahvaloenduse andmete põhjal elas Venemaal 227 eenetsit, neist keelekõnelejaid oli vaid 40 Eenetsi keel jaguneb kaheks üsna erinevaks metsa- ja tundraneenetsi dialektiks ning kuulub hääbuvate keelte hulka.

ÜRO 18. põlisrahvaste foorum toimus New Yorkis, ÜRO peakorteris 22.- aprillist 3. maini 2019. aastal. Sel korral oli teemaks „Traditsioonilised teadmised: põlvkond, traditsiooni edasiandmine ja kaitse.“

Eenetsite kohta saab rohkem lugeda Fenno-Ugria koduleheküljel siin: https://fennougria.ee/rahvad/samojeedi-rahvad/eenetsid/

Artikli allikas: nazaccent.ru