Jäta menüü vahele

VI Mikael Agricola päeva konverents I päev

Traditsiooniliselt peetakse soome keele päeva esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori, uue testamendi tõlkija Mikael Agricola surmapäeval 9. aprillil. Agricola suri 1557. aastal ja oli esimene luterlik Soome piiskop. See päev on ühtlasi ka soome rahvaluulekoguja, rahvavalgustaja, maailmakuulsa eepose “Kalevala” koostaja Elias Lönnroti (1802–1884) sünniaastapäev.

Konverentsi ettekanded ilmuvad Udmurdi riikliku ülikooli eelretsenseeritavas ajakirjas Yearbook of Finno-Ugric Studies (klassifikaator 1.2, http://finno-ugry.ru/Yearbook_Finno_Ugric_Studies/about), Narva kolledži sarjas “Studia humaniora et paedagogica collegii Narovensis” ja Võru Instituudi toimetistes.

Konverentsi töökeeled on eesti, soome, vene ja inglise keel. Osalemine on tasuta.

KAVA

12 Konverentsi avamine

12–14 Plenaarettekanded

12.10 Valkeeniemi Hannele “Soome 100 – Eesti 100 – soomlased Eestimaa ehitajatena eri aegadel”
12.30 Tamás Orosz “Unkari Instituutin rooli Viron ja Unkarin välisessä kulttuurisuhteissa”
12.50 Barbro Allardt Ljunggren “Suomen kielen asema Ruotsissa – Säilyykö kieli vai katoaako se ilman uusia maajanmuuttajia?”
13.10 Irma Mullonen “Кarjalan paikannimistön sanakirjan projektista / Топонимический словарь Карелии: ответ на вызовы”
13:30 Нина Зайцева “Новые данные о вепсском глаголе в «Лингвистическом атласе вепсского языка» (ЛАВЯ)”
13.50–14.00 arutelu

15–19 Töö sektsioonides

15–16.30 sektsioon 2A “Soome(-ugri) keel(ed) ja meel(ed)” (aud 100). Eesistuja Wladimir Kokko (Pietari)
16.50–18.50 sektsioon 3A “Eesti murded ja kirjakeel. Vadja keel” (aud 100). Eesistuja Helle Metslang

15–16.30 sektsioon 2B “Mansi keel ja meel” (aud 215). Eesistuja Светлана Динисламова
16.50–18.50 sektsioon 3B “Handi ning mari keel ja meel”. Eesistuja Олег Сергеев

20 Kultuuriprogramm (Hotell Inger, Aleksander Puškini 28)

Narva ingerisoome koori “Iloiset ystävät” kontsert
Keeleteemalise luuleantoloogia “Keele maitsest” (Eesti Keele Instituut ja EKSA, 2018) esitlus
Filmiõhtu FUFF festivali parimatest paladest: “Läbi vepslaste maa: 50 aastat hiljem” (Indrek Jääts, Maido Selgmäe)

Ürituse detailne kava ja vastuvõetud ettekanded

Kontakt:
conference.narva@ut.ee
Telefon: (+372) 740 1919

Korraldustoimkond: Szilard Toth (toimkonna esimees, TÜNK), Helle Kuldsepp (Narva Ingerisoomlaste Selts), Heinike Heinsoo (TÜ), Alexandra Rodionova (Vene TA Karjala uurimuskeskus), Sulev Iva (TÜ, Võru Instituut), Mart Rannut (TÜNK).
Vabatahtlikud: Julia Nikolina, Elizaveta Glavan (TÜNK).
Kaaskorraldajad: Narva Ingerisoomlaste Selts, Soome Suursaatkond (Tallinn), ajakirja Yearbook of Finno-Ugric Studies toimetus (Iževsk), Võru Instituut (Võru).

Üritust toetab Eesti Kultuurkapital.

mikael-agricola-konverents-narva

6.-7.04.2018
Tartu ülikooli Narva kolledž
09:00-22:00