Jäta menüü vahele

Reijo Rautajoki ettekanne ingerisoome õpetajatest Tartus

Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi kõnekoosolekul peab Reijo Rautajoki ettekande “Ingerisoome õpetajad Soome Jätkusõja keerises”. Ettekanne on soome keeles. 

Reedel, 24. märtsil 2017 kell 17
Ingeri Maja Tartus (Veski tn 35),
esimese korruse saal

 

1942. aastal Soomes rajatud Väestösiirtohallinto (evakuatsiooniamet) oli 1943. aasta sügiseks korraldanud eduka operatsiooni üle 63 000 sõjapagulase päästmiseks  Ingerimaa aladelt, mille Saksamaa oli okupeerinud.

Pagulaste integreerimine Soome ühiskonda oli suur väljakutse. Kui Väestösiirtohallinto sai Riiginõukogult ülesande selle probleemiga tegelda, otsustati appi võtta umbes 500 kooliõpetajat pagulaste endi hulgast.

Nõnda käivitati Jätkusõja ajal sõjapagulaste seas ulatuslik koolituskampaania, mille eesmärk oli täiendada ingerisoomlastest algkooliõpetajate teadmisi, et luua alus nende õpinguteks Soomes. Täienduskoolitus toimus Põhja-Savo maakonnakeskuses Kuopios. Aastased kursused pidid üldkokkuvõttes toetama õpetaja kutseeksami edukat sooritamist.

Kuopio täiendõppekoolitusel osales üle saja ingerisoomalasest õpetaja, kes kõik jätkasid õpinguid ka õpetajaseminarides. Ent vaid neljandik neist lõpetas seminari, sest suurem osa õpetajatest saadeti järelevalvekomisjoni ametnike survel tagasi Nõukogude Liitu ja väiksem osa põgenes Rootsi. Olude sunnil toimunud Soome sise- ja välispoliitiline suunamuutus võttis niisiis paljudelt õpetajatelt võimaluse kool lõpetada ja omandada valitud elukutse.

Reijo Rautajoki ettekandes kirjeldatakse muu hulgas ka kardinaalset välis- ja sisepoliitilist pööret Soome haridusmaastikul pärast 1944. aasta septembris jõustunud Nõukogude Liidu ja Soome vabariigi sõlmitud vaherahu. Lepingu üks punkt nägi ette Soomes interneeritud sõjapagulaste ja sõjavangide tagasisaatmise.

 

Reijo Rautajoki on Kuopio seminari lõpetanud õpetaja poeg ja kaitseb sel kevadel samal teemal Joensuus Ida-Soome ülikoolis doktorikraadi.

 

Kõnekoosoleku korraldab Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts koostöös Tartu Ingerisoomlaste Seltsiga.

 

Lähem info:
Taisto-Kalevi Raudalinen
EAISi juhatuse esimees
e-post:taika.raud@gmail.com
tel 5199 1427

24.03.2017
17:00-19:00