Jäta menüü vahele
08.07.2024

“Riigiteenistus – see on meie kultuurikood” – poliitharidusest Komimaal

Riigiteenistujate roll kaasaegses ühiskonnas, vaimsete ja moraalsete väärtuste säilitamise küsimused, päevapoliitilised protsessid – need on vaid mõned teemad, mis olid tähelepanu all kuulsa Venemaa politoloogi, Venemaa rahva ühiskondliku koja liikme Aleksander Asafovi kohtumisel Komi Vabariigi võimuesindajatega.

komi riigiteenistujad, ühingu Teadus üritus 2024

Loeng “Tuleviku väljakutsed ja Venemaa areng” toimus ühingu Teadus korraldusel juunikuus. Venemaal korraldatakse praegu üle kogu riigi kohtumisi, et tõsta erineva taseme juhtide pädevusi ja suurendada teadmisi muutunud poliitilisest olukorrast vastasseisus Läänega. Sõktõvkari kohtumine toimus Komi Vabariigi juhtkonna toetusel.

Sellise arutelu olulisust märkis riigipea asetäitja Aleksandr Kalinin:„Täname meie vabariigile suunatud tähelepanu eest, omandatud teadmised laiendavad meie silmaringi. Erilise tähtsuse omandab arusaam ühiskondlik-poliitilisest olukorrast meie riigi praeguses vastasseisus Läänega.“  Politoloog Aleksandr Asafovi loeng oli suuresti pühendatud riigi- ja munitsipaaltöötajate rollile kaasaegses ühiskonnas. Kõneleja võrdles seda tööd riigiteenistusega:  „Nende sõnade taga on väärtused – hoiakud, mis kujundavad nii motivatsiooni kui ka lõpptulemuse. Riigiteenistus ei ole ainult töö, see on siiras impulss ümbritseva reaalsuse muutmiseks päev-päevalt paremaks. See on meie kultuurikood.“

Olgu märgitud, et ühing Teadus, mille egiidi all see kohtumine toimus, kaasab teadlasi ja õpetajaid, praktiseerivaid juhte ja avalikkuse esindajaid, kes on valmis oma teadmisi kasvatustöös jagama. 2021. aastal alustati president Vladimir Putini otsusel Nõukogude Liidu päevilt ka Eesti NSVs tegutsenud ühingu Teadus ulatuslikku taaskäivitamise protsessi. Komi Vabariigis on ühingu Teadus piirkondlik filiaal, mille töö fookuses on noored – kooliõpilased ja üliõpilased.