Jäta menüü vahele
07.05.2024

Rahvausundi ja mütoloogia uuringute aastaraamat SATOR avaldas Maria Nikonova päeviku

2024. aasta kevadel ilmus Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamatu Sator 25. numbris allikapublikatsioon “«Улон – питыран, сюлэм – пияла…»: одӥг Удмурт кышномуртлэн дауръем улон сюресэз” (“Ühe udmurdi naise sajandipikkune rännak”).

SATOR25 kaas

Maria Nikonova on 1926. aastal sündinud udmurdi naine, kelle koduküla on Выль Тӥгырмен Vene Föderatsiooni Udmurdi Vabariigi Kijassovo rajoonis (Кияса ёрос).
Kooliõpetaja Maria Nikonova on udmurdi traditsioonide suurepärane tundja. Paljud udmurdi ja mitmed teistegi maade folkloristid, etnograafid, etnomusikoloogid ja õppurid on temaga kokku puutunud, saades rikkalikke teadmisi ning uurimisainest.
Alates 1980. aastatest peetud päeviku abil saame tema kogemustele kaasa elada, lugeda tema emotsionaalseid meenutusi, aga ka omaloodud luuletusi ja laule.
Maria ülestähendused on väärtuslikud refleksiivsed allikad, mis kajastavad nii tema isiklikke sündmusi (pereelu ja sellega seonduvat) kui ka kodukülas ja kodumaal, isegi laias maailmas juhtunut.
Päevikusissekanded on udmurdi keeles, st lugemiseks tuleks appi kutsuda udmurdi keelt oskav sõber. Noodikirja tundja võib viise kohe järgi laulda või pillil mängida proovida.
2021. aastal usaldas Maria elatud elu kajastavad vihikud Nikolai Anisimovile, lootuses säilitada ning jagada oma kogemusi ja tarkust. Lootus on nüüd teoks saanud. Lugeja leiab teose algusest pikema sissejuhatuse vene ja inglise keeles (tõlge inglise keelde Eva Toulouze’ilt). Publikatsiooni koostaja Nikolai Anisimov kirjutab eessõnas, et töö käsikirjaga oli põnev väljakutse, pealegi olid paljud jutuks tulnud tegelased, kohad ja rituaalid talle lapsepõlvest tuttavad. Töö käsikirjaga pakkus koostajale süvenemisvõimalust lihtsa külanaise maailmakogemisse, aga tekitas ka küsimusi, missuguste lõikude avaldamisest tuleks siiski loobuda. Väljaanne on sündinud koostaja ja päeviku autori ühistööna.
Raamatu e-versioon avaneb siit.

LISAINFO:

Nikolai Anisimov, Eesti Kirjandusmuuseum

nikolai.anisimov@folklore.ee