Jäta menüü vahele
12.01.2022

Kohus tunnistas viis Pihkva oblasti elanikku setodeks

Oma rahvuslikku kuulumist oli vaja tõendada selleks, et kanda end Venemaa Föderatsiooni põlisrahvaste nimekirja.

Tõendamaks ametlikult oma kuulumist setode hulka, pidid viis Pihkva oblasti elanikku pöörduma Pihkva rajoonikohtusse. Oma rahvuslikku kuulumist oli vaja tõendada selleks, et kanda end Venemaa Föderatsiooni põlisrahvaste nimekirja. Põlisrahvaste nimekirjas olevatele inimestele tagatakse täiendavad õigused, mis eelkõige puudutavad riiklikke dotatsioone, jahipidamisõigust, maksusoodusi jm.

Regiooni kohtute pressiteenistuse andmetel puudusid hagejatel puudusid nende seto päritolu kinnitavad dokumendid. Kõikidel esitatud perekonnaseisuaktidel olid hagejad ja nende sugulased märgitud kas eestlaste või venelastena. Samas kinnitasid hagejad, et nad on seto rahvatraditsioonide kandjad ja on neid edasi andnud ka järgmistele põlvkondadele. Nad pidavat kõnelema kodus seto keeles ja võtma osa seto pidustustest.

Kohus tegi kindlaks, et hagejad kuuluvad seto rahva hulka, kuna nende sugulased elasid Pihkva oblastis Petseri rajoonis ning on ka ise sealsamas sündinud. Lisaks hoiavad nad seto rahva traditsioone ja kombeid ning räägivad seto keeles. Seetõttu kohus rahuldas hagejate taotluse, kuid kohtulahend pole veel jõustunud.

2010. aasta rahvaloenduse andmeil oli Venemaa Föderatsioonis 214 setot, neist Petseri rajoonis elas 37. Samal aastal kanti setod Venemaa Föderatsiooni põlisrahvaste nimekirja.