Jäta menüü vahele
08.07.2024

Karjala Vabariigi 104. sünnipäev, mis vaikiti Venemaal maha

karjala 104 vdnh-näitustekeskuses Moskvas

8. juunil 1920. aastal asutati Vene NFSV koosseisu kuuluv Karjala Töörahva Kommuun. Sel päeval kirjutati Moskvas Venemaa täitevvõimu keskkomitee presiidiumi poolt alla otsus Vene föderatsiooni kuuluva Karjala töörahva kommuuni asutamiseks.  Enne seda toimusid sündmused, mille käigus oli karjalaste ees kolm teed: luua sõltumatu Karjala Vabariik, ühineda iseseisvuse saavutanud Soomega või ühineda Nõukogude Venemaaga.

Eelnevalt, 21.–29. märtsini 1920. aastal oli toimunud Uhtuas (Kalevala) Karjala kongress, millest võttis osa 118 delegaati 11 vallast. Kongress otsustas, et Karjala peab ise juhtima oma asju. Kongress nõudis ka nõukogude vägede lahkumist Karjala maadelt, et karjalased võiksid ise vabalt, hääletuse alusel otsustada Karjala riikliku ülesehituse üle. 27. märtsil teatas kongress Karjala iseseisvumisest ja otsusest võtta karjala rahva saatus oma kätesse. Moodustati  Karjala ajutine valitsus, eesmärgiga olla kogu Karjala valitsus. Soome riik teatas oma toetusest Karjala iseseisvusele. Ajutine valitsus asus Uhtuas kuni 18. maini 1920, sealt asuti ümber Vuokkiniemi (vn Voknovolok), kust 17. juunil koos samaks ajaks sinna kogunenud Karjala parlamendi liikmetega põgeneti Soome.

Nagu viimastel aastatel kombeks, ei peeta Venemaa Föderatsiooni kuuluvates vabariikides enam sobivaks autonoomiate sünnipäevade tähistamist. Karjala Vabariigis torkas see tänavu eriti silma, sedapuhku ei mingeid sünnipäevatervitusi vabariigi juhtkonnalt, ei mingeid Karjala elanikkonda kokku toovaid ettevõtmisi. Keskne üritus toimus hoopis Moskvas näitustekeskuse VDNH (ВДНХ) paviljonis, kus esinesid Karjala kuulsad kollektiivid nagu näiteks laulu- ja tantsuansambel Kantele ning vokaalansambel Ainoi.

Samal ajal loositi turismivautšereid, sest Karjala on väga palju panustanud turismi arendamisesse. Päev läbi toimus vabariigi paviljonis  aktsioon “8. juuni igaühe elus”. Osalejatele, kes tähistavad sel päeval olulist sündmust – olgu selleks sünd, pulm, kihlus või midagi muud, on välja pandud kingitused. Nende saamiseks piisab igasugusest dokumentaalsest tõendist 8. juuni tähtsuse kohta elus – olgu see passi, sünnitunnistuse, abielutunnistuse, haridust tõendava dokumendi kättesaamine jne.

Väljakujunenud traditsiooni kohaselt toimub vabariigi aastapäeva tähistamine Karjalas  hoopis suve lõpus erinevates omavalitsustes, et rajoonid saaksid keskvalitsuse rahalisel toel pidustusteks hästi ette valmistuda. Sel aastal toimub vabariigi aastapäeva tähistamine Segeža rajoonis 24. augustil.