Jäta menüü vahele
22.03.2017

Hõimurahvaste programm kuulutas välja Ilmapuu auhinnna konkursi

Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programm kuulutas välja 2017. aasta Ilmapuu auhinna konkursi, tunnustamaks soome-ugri põlisrahva esindajat või inimest, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega. Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval maaentšäüz, mis sel aastal langes 25. maile.

2500 euro suurune auhind antakse välja kodanikualgatusliku töö eest valdkondades nagu etnokultuuri, keskkonnakaitse, kodu-uurimusliku, etnoajaloo või muu valdkonna projekti käivitamine ja tulemuslik läbiviimine; festivalide ja üritustesarjade korraldamine ning tavade elushoidmine; kohalikule elule ja identiteedile olulise protsessi algatamine, läbiviimine või sellele kaasaaitamine.

Ilmapuu auhinna nominentideks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist ja selle elitaarsetest tippudest kunstides või teaduses.

Preemia määratakse üldjuhul ühele inimesele, kuid erandkorras võib selle saada ka mõneliikmeline töörühm. Taotlused auhinna määramiseks tuleb saata hiljemalt 15. aprilliks hõimurahvaste programmi nõukogule:

Kärt Summatavet
kart@fennougria.ee

Hõimurahvaste programmi sekretariaat
Pärnu mnt 28-9, Tallinn 10141, ESTONIA

Lisainformatsioon:
Madis Arukask
+372 7375 227
GSM +372 504 5547
madis.arukask@ut.ee

hõimurahvastepharidus_ja_teadusministeeriumi_logo