MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Arengukava 2019-2021

MTÜ FENNO-UGRIA ASUTUSE ARENGUKAVA 2019–2021 LÄHTEKOHAD JA EELDUSED MTÜ Fenno-Ugria Asutus (edaspidi ka Fenno-Ugria) on mittetulundusühing, mis jätkab alates 1991. aastast aastatel 1927–1940 tegutsenud Fenno-Ugria asutise tegevust. Fenno-Ugria arendab sidemeid Eesti ja teiste soome-ugri ja samojeedi (uurali; edaspidi soome-ugri) maade … Jätka MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Arengukava 2019-2021 lugemist