MTÜ Fenno-Ugria Asutuse arengukava 2014–2017

MTÜ FENNO-UGRIA ASUTUSE ARENGUKAVA 2014–2017 LÄHTEKOHAD JA EELDUSED MTÜ Fenno-Ugria Asutus (edaspidi FU) on mittetulundusühing, mis jätkab alates 1991. aastast aastatel 1927–1940 tegutsenud Fenno-Ugria Asutuse tegevust. FU arendab sidemeid Eesti ja teiste soome-ugri ja samojeedi (uurali; edaspidi soome-ugri) maade ning … Jätka MTÜ Fenno-Ugria Asutuse arengukava 2014–2017 lugemist