MTÜ Fenno-Ugria Asutuse arengukava 2010–2013

MTÜ FENNO-UGRIA ASUTUSE ARENGUKAVA 2010–2013   LÄHTEKOHAD JA EELDUSED FU on mittetulundusühing, mis jätkab alates 1991. aastast aastatel 1927–1940 tegutsenud Fenno-Ugria Asutuse tegevust. MTÜ Fenno-Ugria Asutus (edaspidi FU) arendab sidemeid Eesti ja teiste soome-ugri ja samojeedi (uurali; edaspidi soome-ugri) maade ning rahvaste … Jätka MTÜ Fenno-Ugria Asutuse arengukava 2010–2013 lugemist