MTÜ Fenno-Ugria Asutuse arengukava 2005–2009

MTÜ FENNO-UGRIA ASUTUSE ARENGUKAVA 2005–2009   SISSEJUHATUS Arengukava on strateegiline programmdokument MTÜ Fenno-Ugria Asutuse (edaspidi FU) tegevuse korraldamiseks. Arengukava määratleb FU koha ühiskonnas, olemasolu mõtte, põhieesmärgid ja tegevussuunad aastani 2009. Arengukavast lähtuvad ja seda täiendavad iga-aastased tegevuskavad, milles püstitatakse ülesanded … Jätka MTÜ Fenno-Ugria Asutuse arengukava 2005–2009 lugemist