cropped-Finno-Ugrian-Days_9_2012_Loit_.jpg

 

Kutsume Eesti kultuuriorganisatsioone, koole ja vabaühendusi kaasa mõtlema, kuidas võiks mõne sügisese tegevuse pühendada hõimupäevale ning hõimurahvaste tutvustamisele. Selleks on mitmesuguseid võimalusi: korraldada kontserte, näituseid või kohtumisõhtuid, tutvustada kirjandust, viia läbi temaatilisi koolitunde.
Loodame, et hõimupäevast kujuneb kõikjal Eestis meeldejääv pidupäev, mis avardab meie teadmisi hõimurahvastest ning süvendab huvi rahvusliku kultuuripärandi vastu!

2018. aastal on maakondadesse, koolidesse, kultuurimajadesse jm terve oktoobri vältel võimalus kutsuda esinejaid Eesti soome-ugri seltsidest ning tellida näitus.

 

KONTSERDID:

EMTA pärimusmuusikadoktorant Maria Korepanova ja kandlemängija Kristi Mühlingi kontserdid.

Mari noore rahvalauliku Anna Mišina ja Kristi Mühlingi programm arhailistest mari lauludest kandleimprovisatsioonide saatel.
Kontakt: anmish87@gmail.com , telefon: 56943660

Tallinna udmurtide lauluansambel Ošmes ja pillimees Pavel Kutergin (juhendaja Aiki Haug) tutvustavad udmurtide laulupärandit.
Kontakt: mushnadii@gmail.com

Tartu udmurtide ansambel Jumšan Gur on suurepärane hoogsate tantsutubade läbiviija
Kontakt: yumshangur@gmail.com

Ersa naiste lauluansambel  Kilejne (Tallinn)
Kontakt: natalia.abrosimova@tlu.ee

Eesti-Mordva seltsi folklooriansambel Vastoma (Tallinn)
Kontakt: ermakov.natalia@gmail.com

Läti Rahvuskultuuri Seltsi ansambel Reevele repertuaaris on lisaks läti rahvalauludele ka liivi laulupärand (Tallinn)

Tartu Marilaste Selts. Esimees Vasli Nikolajev tartumariushem@gmail.com

NÄITUSED:

Soome-ugri looduslikud pühapaigad

Näitus koosneb soomlaste, saamide, vepslaste, karjalaste, isurite, liivlaste, komide, udmurtide, maride, ersade, merjalaste, hantide, metsaneenetsite, setode ja eestlaste pühapaikade ülesvõtetest, mis on valitud Maavalla hiite  kuvavõistlusele 2014. aastal saadetud tööde hulgast.
Eestlased ja meie lähemad ning kaugemad hõimlased näevad looduses liitlast. Pühapaikades oleme loodust kaitsnud mäletamata aegadest peale. Pühad paigad omakorda on aidanud edasi kesta meie keelel, kultuuril ja inimestel. Uurali rahvaste loodusmaastikud ulatuvad Saamimaa tundratest Ungari pustadeni ning Siberi põlistaigast Läänemere noorte laidudeni.
Samavõrra mitmekesine on meie pühapaikade asukoht ja vorm. Pühad ja puutumatud järved, jõed, lätted, mäed, puud, koopad ja kivid on omased meile kõigile. Sarnased on ka siin järgitavad tavad, kombetalitused ja kohati isegi palved ja loitsud. Uurali rahvad on hõimlased keele poolest, kuid samavõrra ühendavad meid loodususund ja pühapaigad.

Näituse on kokku pannud Tartu ülikooli looduslike pühapaikade keskus ning Hiite Maja SA, pilte tutvustavad tekstid koostas Ahto Kaasik. Teostas MTÜ Fenno-Ugria Asutus.

Kokku on näitusel 15 riputusaasadega A2 mõõdus fotot, mis on trükitud kapa plaatidele.


Vepsa ristikivi. Foto: Vjatšeslav Mizin

Kontakt:
Fenno-Ugria
Marge Raun
info@fennougria.ee

 

Mune veelinnu pesast

Teeneka fennougristi, Tartu ülikooli emeriitdotsendi Tõnu Seilenthali fotodel aastatest 1968, 1969, 1970 ja 1971 on jäädvustatud hetki meie sugulasrahvaste – neenetsite, komide, hantide, maride, vadjalaste, karjalaste, aga ka eestlaste elust. Enamik fotosid on üles võetud Lennart Meri filmiekspeditsioonidel soome-ugri rahvaste juurde, kus Tõnu Seilenthal oli konsultandiks.

Näituse fotode negatiivid on digitaliseerinud ja korrigeerinud filmide helirežissöör Enn Säde, neist mitmeid on kasutatud ka teabenäitusel “Veelinnurahvas. Lennart Meri filmirännakud 1969–1988” ning 2012.–2013. aasta Hõimukalendris. Kõige kaugemale ajas tagasi viib pilt 11. septembrist 1966, kui oma maja ees Mežnjaki (vadja Rajo) külas Leningradi oblastis on üles võetud viimane vadja laulik Oudekki Figurova. Tõnu Seilenthali sõnul olid naisel pildistamise ajal seljas needsamad rahvarõivad, milles ta ka veebruaris 1978 maeti.

Fotonäitus, mis koosneb kapaplaatidele prinditud erinevates mõõtudes fotodest, valmis 2018. aasta juunis Tõnu Seilenthali 70. sünnipäeva puhul.

Kontakt:
Tõnu Seilenthal: tonu.seilenthal@ut.ee
või
Fenno-Ugria
Marge Raun
info@fennougria.ee

 

Veelinnurahvas. Lennart Meri filmirännakud 1969–1988

Näitus toob vaatajateni Lennart Meri legendaarsete soome-ugri rahvastest vändatud dokumentaalfilmide (“Veelinnurahvas”, “Linnutee tuuled”, “Kaleva hääled” jt) sünniloo ja tutvustab meie hõimurahvaste kultuure. Filmide ainestiku talletamiseks tehti aastatel 1969–1988 soome-ugri rahvaste asualadele korduvalt ekspeditsioone, võttegrupi töös osales etnograafe, folkloriste, kunstnikke ja kirjanikke. Näitus põhineb reisidel tehtud fotomaterjalil. Saatetekstid kirjutas  filmide helirežissöör Enn Säde,  kes ka ise neil ekspeditsioonidel osales. Näituse kujundas Peeter Laurits.

Näitus koosneb 14-st 75 x 100 cm mõõdus hõlpsasti riputatavast kergest PVC tahvlist ja on pakitud transpordikasti. Tekstid tahvlitel on eestikeelsed, soovi korral saab lisada A3 formaadis lisatahvlid inglise ja vene keeles. Võõrkeelsed tekstid võib samas kujunduses välja printida ka A4 käsilehtedena.

Näituse juurde aitame korraldada ka lisaprogramme – mõne Lennart Meri soome-ugri dokumentaalfilmi ja/või Jaak Lõhmuse “Tantsud Linnuteele” näitamist, kohtumisi ekspeditsioonidel osalejatega jm.


Näitus Jäneda lossis

Kontakt:
Fenno-Ugria
Marge Raun
info@fennougria.ee

 

Ingerisoomlaste 100 aastat

Näitus jutustab ingerisoomlaste keerukast saatusest umbes saja aasta vältel peamiselt kodustest fotoalbumitest pärit fotode põhjal.
Enamikku ingerisoomlasi tabas enam-vähem sarnane saatus, mis paiskas nad Teise maailmasõja ajal laiali endise Nõukogude Liidu aladele, lisaks Soome ja Rootsi. Aga esineb ka erandlikke elukäike, millega on võimalik tutvuda tihtilugu vägagi hästi korrastatud perealbumite lehekülgedel.

Näituse terviku loomine osutus küllaltki keerukaks ülesandeks, sest nii mõnestki ajalooepisoodist pole ingerisoomlaste fotoalbumites säilinud ühtki fotot. Ladusama narratiivi saavutamiseks ja lünkade täitmiseks on igale näituse paanile mahutatud entsüklopeedilises võtmes kokkuvõte kõnealuse ajajärgu kohta.

Näituse koostas Eesti Akadeemilise Ingerisoome Seltsi juhatuse esimees Taisto-Kalevi Raudalainen ja kujundas fotokunstnik Herkki-Erich Merila. Näitus on saanud rahalist tuge Soome Vabariigi riigikantseleilt Soome 100 programmi raames.

Näitus hõlmab ca 20 riputusaasadega kapatahvlit mõõdus 80x60cm.

Kontakt:
Taisto Raudalainen
taika.rauta@gmail.com

 

Mordva- ja Udmurdimaa

Pärimusmuusiku ning fotograafi Karoliina Kreintaali Mordva ja Udmurdi teemaline fotonäitus põhineb kahel pärimusmuusika välitööl, mis leidsid aset 2015. aasta juulis Mordvamaal ning 2017. aasta juunis-juulis Udmurtias.

Kontakt:
Karoliina Kreintaal: karoliinakreintaal@gmail.com

 

 

Ajanihe: udmurdi noorte palvused 1993/2017.

Eesti Rahva Muuseumi foto- ja filmiprojekt tutvustab  Varkled Bodja (Tatarstan, Agrõzi rajoon) poiste ja tüdrukute initsiatsiooniriitusi ehk üleminekurituaale, millega tähistatakse noorte vastuvõtmist kogukonna täiskasvanud liikmete sekka. Kombestiku jäädvustasid Arp Karm, Aado Lintrop ja Svetlana Karm 1993 a. ning Eva Toulouze ja Nikolai Anisimov 2017. a. Näituse kujundas Jane Liiv.

Näitus koosneb 7 roll-upist, mis seisavad ise. Kõrgus ca 2m, laius 1 m.

24.09 – 07.11.2018 on näitus eksponeeritud Narva linnuses.

Kontakt:
Tiit Sibul
tiit.sibul@erm.ee
736 3043

 

Soome-ugri ja samojeedi rahvad

Eesti Rahva Muuseumi rändnäitus tutvustab soome-ugri ja samojeedi rahvaid, keda seob omavahel keelesugulus. Ruumi keskele paigutatav ja mõlemalt poolt vaadeldav stendinäitus koosneb lühikestest ülevaatlikest tekstidest iga uurali rahva kohta ning erinevatel aegadel tehtud fotodest. Näituse juurde kuulub ERMi ja Regio koostööna valminud soome-ugri ja samojeedi rahvaste asualade kaart. Näituse on koostanud Svetlana Karm, Indrek Jääts ja Laur Vallikivi ning kujundanud Jane Liiv.

Kontakt:
Tiit Sibul
tiit.sibul@erm.ee
736 3043

 

Idamari naine ja tema maailm

Tartu ülikooli lõpetanud mari etnoloogiadoktori  Ljudmila Yamurzina fotonäitus idamari naiste eluolust, rõivastest,  kombestikust koos selgitavate tekstidega põhineb autori välitöödel kogutud materjalil.

Väikesemõõdulised fotod (ca 40×50 cm) on prinditud kapaplaadile, mis riputatakse seinale.

Kontakt:
Ljudmila Yamurzina
ljudmilayamurzina@gmail.com

 

 

Print Friendly, PDF & Email