HTM hõimurahvaste programmi projektitoetuste taotlemine

Projektitoetusi võivad taotleda Eesti vabariigi juriidilised isikud ning Eesti vabariigi kodanikud ja residendid. Eelistatakse taotlusi, milles osalevad uurali põlisrahvaste esindajad.

Toetusi antakse kolm korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on: 15. jaanuar, 15. mai ja 15. september. Kui taotluste esitamise tähtaeg satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. Arvesse lähevad taotlused, mis on esitatud tähtajaks. Hiljem saabunud taotlused vaadatakse läbi järgmises jaotuses.

NB! Seoses eriolukorraga lükkab HTM Hõimurahvaste programmi nõukogu edasi projektitoetuste teise vooru taotluste esitamise tähtaja: uus tähtaeg on 15.07.2020. 

Kui taotlustähtaja edasilükkumine takistab kavandatud või alustatud projekti õigeaegset elluviimist, ja taotlejatel tekib vastavasisulisi küsimusi, palub nõukogu võtta ühendust programmi koordinaatoriga (v.t. allpool)

Taotlused tuleb esitada taotluskeskkonnas ENTU.

Taotlustele kindlasti lisada (saab dokumente üles laadida):

  • • eelarve juurde arvutused ja hinnapakkumised
  • • projektijuhi CV

Puudulikke taotlusi läbi ei vaadata. Valeandmete esitamise korral lükatakse taotlus tagasi. Nõukogu ei kohustu selgitama taotluse heakskiitmise või tagasilükkamise põhjusi. Sekretariaat saadab taotlejale e-kirja taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta.

Nõukogu ei eralda toetust:

  • • tehnika ostmiseks
  • • honorarideks
  • • päevarahade hüvitamiseks 
  • • eestlaste Eesti-sisesteks sõitudeks.

Nõukogu ei toeta üldjuhul koosoleku päevaks toimunud projekte. Erandkorras on siiski võimalus küsida toetust ka koosolekute vahelisel ajal.

Tingimuste täpsustamiseks tuleb pöörduda hõimurahvaste programmi koordinaatori poole:

Marika Alver
marika@fennougria.ee
644 5155 või 5552 9199

Print Friendly, PDF & Email