Hõimurahvaste programmi projektitoetused

Hõimurahvaste programmi kaudu toetab Eesti Vabariik uurali põlisrahvastega seotud teadus-, haridus-, kultuuri- ja teabeprojekte, vastavalt programmi eesmärkidele ja toetusvaldkondadele.

Hõimurahvaste programmi üldeesmärk on aidata kaasa soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride arendamisele, aeglustada assimileerumisprotsessi ning talletada keele- ja kultuuripärandit. Toetades hõimurahvaste kultuure nende võitluses olemasolu eest, kindlustatakse eestluse kultuurilist tagalat.

Programmi temaatika jaguneb neljaks toetatavaks valdkonnaks (haridus ja koolitus, teadus, kultuur ning teabevahetus), mis on kavandatud üksteist vastastikku toetavatena.

Programmi eesmärk on kaasa aidata:

  • ­• uurali põlisrahvaste keelte kasutussfääri laiendamisele, sealhulgas neis keeltes antava hariduse edendamisele, sest ainult sel tingimusel on võimalik vältida nende rahvaste assimileerumist;
  • • hõimurahvaste noorte identifitseerumisele oma kultuuri ja keele kandjatena;
  • • uurali põlisrahvaste kultuuride suurema avatuse saavutamisele ning kultuuri- ja muude kontaktide mitmekesistamisele;
  • • uurali põlisrahvaste rahvusliku eneseteadvuse kasvule;
  • • hõimurahvaste kaasaegse elukorralduse arendamisele.

Programmi nõukogu jagab toetusi programmi eesmärkidega kooskõlas olevatele projektidele kolm korda aastas.

Hõimurahvaste programmi koordinaator:
Marika Alver
e-post: marika@fennougria.ee
tel: 644 5155
GSM 55529199

 

Print Friendly, PDF & Email