Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2018. aasta teises toetusvoorus eraldada:

Raivo Ristimäele (Põlva Seto Selts MTÜ) osalemiseks folkloorifestivali „Aken taevasse” ja toidufestivali „Bõg-Bõg” kultuuriprogrammis“ 1 000 eurot.
Liivo Niglase (MP DOC OÜ) projektile „Baškortostani udmurtide palvuseid dokumenteerivate filmide DVD-komplekt“ 1686 eurot.
Merje Malkki (Eesti Ingerisoomlaste Liit) projektile „Eesti ingerisoomlaste laulu- ja tantsupidu 2018“ 517 eurot.
Natalia Pärtina (Tartu Marilaste Liit MTÜ) projektile „Eestis elavate maride laste keelelaager koos vanematega“ 524 eurot.
Natalia Ermakovile (Eesti-Mordva Selts) ersa ja mokša käsitöömeistrite ja laulikute osalemiseks Etnolaadal ja EV100 foorumil 1500 eurot.
Alexei Alexeev (MTÜ Etnomeedia) projektile „Etnoloogiline ekspeditsioon Baškiiri marilaste juurde“ 980 eurot.
Rieka Hõrn (SA Setu Kultuuri Fond) projektile „Folklooristuudio Meremaa traditsioonilise folkloori- ja etnograafiakooli tegevustoetus“ 1872 eurot.
Edina Csüllögi (MTÜ SUFF) projektile „Handi filmilaager“ 3500 eurot.
Viia-Kadi Raudalainenile (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) Hõimupäevad 2018 korraldamiseks 6000 eurot.
Anti Lillaku (MTÜ Keskkond ja Kultuur) projektile „Komi ansambli SCHiZ kontserdituur Eestis“ 1280 eurot.
Aira Tarrosele (Obinitsa naisselts Miitsirk) Mokornulga leelokoori osalemiseks pulma- ja lillefestivalil Marimaal“ 1000 eurot.
Sigre Andresoni (MTÜ Rahusoo) projektile „Siberi setod Rikka Ivvani pillilaagrisse“ 1350 eurot.
Anna Mishina projektile „Soome-ugri elamusprogramm koolides ja muuseumides“ 1000 eurot.
Theana Tederi (MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts) projektile „Tartu Erakooli õppereis Udmurtiasse“ 2000 eurot.
Tatiana Alybinale Marimaa välitööde transpordikuludeks 376 eurot.
Inga Pogoninale välitöödeks Marimaal 250 eurot.
Heinike Heinsoole vadjakeelse jutustuse ja vadja kultuuri tutvustava raamatu trükkimiseks 1100 eurot.
Uno Nagelmaale (Rõõmsama Elu Selts MTÜ) ansambli Mahmõr esinemiseks soome-ugri külafestivalil Udmurtias 1000 eurot.

 

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2018. aasta esimeses toetusvoorus eraldada:

MTÜ-le Põlisrahvaste Arengu Keskus soome-ugri kultuuripealinna 2019 konkursi korraldamiseks 1 545 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus soome-ugri noorte osalemiseks pärimusmuusikalaagris “Eesti Etno 2018” 1 350 eurot.
Vasily Nikolaevi projektile „Mari lehekülje jätkuprojekt 2018“ 1 820 eurot.
Gerson Klumppile põhjamansi keele intensiivnädala korraldamiseks 720 eurot.
MTÜ-le Tallinna Mari Selts mari keele pühapäevakooli korraldamiseks 500 eurot.
MTÜ-le Kati Projektid folkloorilaagri korraldamiseks 1 000 eurot.
Anna Mishinale etnoloogiliste välitööde ja ida-marilaste plaadi esitluskonsertide korraldamiseks Permi oblasti maride juures 807 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus aastaraamatu “Soome-ugri sõlmed 2017” välja andmiseks 1 000 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus Hõimuklubi ja hõimuõhtute 2018. aasta kevadhooaja korraldamiseks 4 000 eurot.
MTÜ-le Udmurdi Ühing Yumshan Gur udmurtide traditsioonilise püha Kuarsurtähistamiseks Eestis 700 eurot.
SA-le Setu Kultuuri Fond II soome-ugri külade foorumi korraldamiseks 4 000 eurot.
Tartu ülikoolile XXXIV IFUSCO korraldamiseks 6 130 eurot.
Nelli Meltsile sõidukuludeks Sõktõvkari EV 100. aastapäeva ja Ajakirja Tallinn 40. aastapäeva tähistamisele 498 eurot.
Erik Juzõkainile mari avatud internet-raamatukogu käivitamiseks 1 000 eurot.
MTÜ-le SUFF projekti “FUFF V” elluviimiseks 4 000 eurot.
MTÜ-le Soome-Ugri Toidukultuuri Selts hõimuturismi seminaride sõidukuludeks Riiga ja Moskvasse 500 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus soome-ugri õhtu korraldamiseks festivalil Tallinn Music Week 1 500 eurot.
Raissa Klinovale ersa-mokša folklooriansambli Kilejne esinemise sõidukuludeks 1 000 eurot.
SA-le Setu Kultuuri Fond projekti “Seto kultuuri päevad Leingradi oblastis isuri ja vadja asualal” sõidukuludeks 500 eurot.
Eesti Rahva Muuseumile aastaraamatu (nr 61) resümeede tõlkimiseks 300 eurot.
MTÜ-le Ersa kultuuriühing Sjatko projektile „Vladimir Romaškini mälestusele pühendatud Ersa keele päev EV100 juubeliaasta raames“ sõidukuludeks 630 eurot.

 

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2017. aasta kolmandas toetusvoorus eraldada:

Anna Mishinale ida-maride rahvalaulude CD välja andmiseks 710 eurot.
Eesti Rahva Muuseumile rändnäituse „Ajanihe. Udmurdi noorte palvused 1993/2017“ korraldamiseks 2580 eurot.
MTÜ SUFF projektile „Ethno Stalking“ 1400 eurot.
OÜ-le F-Seitse (Kaie-Ene Rääk) DVD komplekti, millel on dokumentaalfilmid Juri Vellast loomiseks 1793 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus soome-ugri festivali korraldamiseks Lätis 1700 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee laiendatud sekretariaadi koosoleku korraldamiseks Tartus 1490 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus 2018. aasta hõimukalendri koostamiseks ja välja andmiseks 1500 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus 2017. aasta Hõimupäevade konverentsi ja kirjandusõhtute korraldamiseks 1218 eurot.
MTÜ-le Soome-Ugri Toidukultuuri Selts hõimuköögi töötoa ja hõimuturismi seminari korraldamiseks 1500 eurot.
MTÜ-le Kati Projektid Hõimupäevade kontsertide korraldamiseks Lõuna-Eestis 794 eurot.
Uue-Antsla rahvamajale Hõimupäevade kontsertide korraldamiseks Karula ja Urvaste kandis 660 eurot.
Mariia Korepanovale doktoritöö loomeprojekti (DVD ja meistriklass) teostamiseks 1000 eurot.
MTÜ-le Tartu Marilaste Liit mari lehekülje jätkuprojektile 10 000 eurot.
MTÜ-le Põlisrahvaste arengu keskus soome-ugri kultuuripealinn 2019 konkursi korraldamiseks 1500 eurot.
Pavel Kutergini projektile “Udmurdi folklooriansambli Ošmes muusikaline juhtimine ja karmoškaga saatmine” 500 eurot.
Inga Pogoninale välitöödeks Marimaal 200 eurot.
Käbi Suvile eestlaste osalemiseks MAFUNi kongressil Iževskis 840 eurot.
Arvo Valtonile ersa klassiku Kuzma Abramovi ajalooteemalise romaani „Priiuse eest“ kirjastamiseks 615 eurot.

 

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2017. aasta teises toetusvoorus eraldada:

Anna Mishinale välitöödeks Marimaal, Baškortostanil ja Permi oblastis Venemaal 400 eurot.
MTÜ-le Kammermuusikud osalemiseks festivalil „Marimaa sügis“ Joškar-Olas 1400 eurot.
MTÜ-le SUFF vepslaste, karjalaste ja setode ühisfilmilaagri jaoks 4200 eurot.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale projekti “Eesti pärimusmuusika üliõpilaste välitööretk Udmurdimaale” jaoks 842 eurot.
MTÜ Fenno-Ugria Asutusele projekti “Soome-ugri noorte muusikute osalemine pärimusmuusikalaagris Eesti Etno 2017” elluviimiseks 1530 eurot.
MTÜ Fenno-Ugria Asutusele Hõimupäevad 2017 korraldamiseks 6500 eurot.
MTÜ Fenno-Ugria Asutusele XIV soome-ugri kirjanike kongressi korraldamiseks 6000 eurot.
Heinike Heinsoole vadjakeelse jutukese illustreerimiseks, küljendamiseks ja trükkimiseks 500 eurot.
Jaak Prozesele osalemiseks ettekande ja tervitusega Baškortostanis, Birskis ja Ufaas toimuvatel Mari rahva kongressi 100. sünnipäeva üritustel 500 eurot.
Kohtla-Järve kultuurikeskusele rahvusvahelise noorte folklooriprogrammi „Läbi sajandite” jaoks 2847 eurot.
Lyudmila Yamurzinale kongressil osalemiseks ja uurimisreisiks idamari naiste juurde 397 eurot.
MTÜ Tallinna Mari Seltsile mari keele pühapäevakooli korraldamiseks 720 eurot.
Tartu Ülikoolile uurimusliku saateartikli ja kommentaaride kirjutamiseks vepsa eeposele „Virantanaz“ 670 eurot.
MTÜ-le Põlva Seto Selts rahvapilliansambli MOIZEKAD osalemiseks festivalil „GurtFest“ Ludorvai vabaõhumuuseumis Udmurtias 1000 eurot.
MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsile etnoprojekt AR-GOD kontserttuurile Jaapanis 2300 eurot.

 

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2017. aasta esimeses toetusvoorus eraldada:

Eesti Kirjandusmuuseumile Mihály Hoppál’i osalemiseks konverentsil Tartus majutuskuludeks 336 eurot;
Eesti Rahva Muuseumile osalemiseks soome-ugri animatsioonide festivalil Udmurtias 810 eurot;
Ersa kultuuriühingule Sjatko Ersa keelepäeva sõidu- ja majutuskuludeks 740 eurot;
Eva Toulouze’ile inglise keele õppeks soome-ugri üliõpilastele 3000 eurot;
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus asutuse 90. aastapäeva tähistamise rendi- ja vastuvõtukulude katmiseks 1125 eurot;
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus soome-ugri kontserti korraldamiseks rahvusvahelisel festivalil Tallinn Music Week 2000 eurot;
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus kevadhooajal hõimuklubi ja hõimuõhtute korraldamiseks 4600 eurot;
MTÜ-le SUFF soome-ugri filmifestivali “FUFF IV” korraldamiseks 5000 eurot;
Eesti Kirjandusmuuseumile komi folkloristika alaste teadusartiklite tõlkimiseks inglise keelde 1100 eurot;
MTÜ-le Tartu Marilaste Liit rahvusliku liikumise Mari Ušem 100 aasta juubelile pühendatud raamatu välja andmiseks 3000 eurot;
MTÜ-le Soome-Ugri Toidukultuuri selts soome-ugri toidu töötoas osalemise sõidukulude katmiseks 730 eurot;
Põlva Seto seltsile leelokoor MADARA sõidukulude toetuseks Saranski folkloorifestivalile 1100 eurot;
Udmurdi ühingule Ošmes rahvalaulu ja -tantsu koolituste korraldamise töötasuks ja sõidukuludeks 420 eurot;
Soome-ugri kirjanduste ühingule udmurdi klassiku Mihhail Petrovi romaani „Vana Multan“ toimetamise, kujundamise, tõlkimise toetuseks 1680 eurot;
Tartu ülikoolile vadjakeelse postkaardikomplekti loomiseks 485 eurot;
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus otsustati vastavalt lepingule nr. 728/13.10.16/4 eraldada XIV soome-ugri kirjanike kongressi korraldamiseks 3750 eurot.

 

Hõimurahvaste programmi sekretariaat

 

 

Print Friendly, PDF & Email