Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2017. aasta kolmandas toetusvoorus eraldada:

Anna Mishinale ida-maride rahvalaulude CD välja andmiseks 710 eurot.
Eesti Rahva Muuseumile rändnäituse „Ajanihe. Udmurdi noorte palvused 1993/2017“ korraldamiseks 2580 eurot.
MTÜ SUFF projektile „Ethno Stalking“ 1400 eurot.
OÜ-le F-Seitse (Kaie-Ene Rääk) DVD komplekti, millel on dokumentaalfilmid Juri Vellast loomiseks 1793 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus soome-ugri festivali korraldamiseks Lätis 1700 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee laiendatud sekretariaadi koosoleku korraldamiseks Tartus 1490 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus 2018. aasta hõimukalendri koostamiseks ja välja andmiseks 1500 eurot.
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus 2017. aasta Hõimupäevade konverentsi ja kirjandusõhtute korraldamiseks 1218 eurot.
MTÜ-le Soome-Ugri Toidukultuuri Selts hõimuköögi töötoa ja hõimuturismi seminari korraldamiseks 1500 eurot.
MTÜ-le Kati Projektid Hõimupäevade kontsertide korraldamiseks Lõuna-Eestis 794 eurot.
Uue-Antsla rahvamajale Hõimupäevade kontsertide korraldamiseks Karula ja Urvaste kandis 660 eurot.
Mariia Korepanovale doktoritöö loomeprojekti (DVD ja meistriklass) teostamiseks 1000 eurot.
MTÜ-le Tartu Marilaste Liit mari lehekülje jätkuprojektile 10 000 eurot.
MTÜ-le Põlisrahvaste arengu keskus soome-ugri kultuuripealinn 2019 konkursi korraldamiseks 1500 eurot.
Pavel Kutergini projektile “Udmurdi folklooriansambli Ošmes muusikaline juhtimine ja karmoškaga saatmine” 500 eurot.
Inga Pogoninale välitöödeks Marimaal 200 eurot.
Käbi Suvile eestlaste osalemiseks MAFUNi kongressil Iževskis 840 eurot.
Arvo Valtonile ersa klassiku Kuzma Abramovi ajalooteemalise romaani „Priiuse eest“ kirjastamiseks 615 eurot.

 

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2017. aasta teises toetusvoorus eraldada:

Anna Mishinale välitöödeks Marimaal, Baškortostanil ja Permi oblastis Venemaal 400 eurot.
MTÜ-le Kammermuusikud osalemiseks festivalil „Marimaa sügis“ Joškar-Olas 1400 eurot.
MTÜ-le SUFF vepslaste, karjalaste ja setode ühisfilmilaagri jaoks 4200 eurot.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale projekti “Eesti pärimusmuusika üliõpilaste välitööretk Udmurdimaale” jaoks 842 eurot.
MTÜ Fenno-Ugria Asutusele projekti “Soome-ugri noorte muusikute osalemine pärimusmuusikalaagris Eesti Etno 2017” elluviimiseks 1530 eurot.
MTÜ Fenno-Ugria Asutusele Hõimupäevad 2017 korraldamiseks 6500 eurot.
MTÜ Fenno-Ugria Asutusele XIV soome-ugri kirjanike kongressi korraldamiseks 6000 eurot.
Heinike Heinsoole vadjakeelse jutukese illustreerimiseks, küljendamiseks ja trükkimiseks 500 eurot.
Jaak Prozesele osalemiseks ettekande ja tervitusega Baškortostanis, Birskis ja Ufaas toimuvatel Mari rahva kongressi 100. sünnipäeva üritustel 500 eurot.
Kohtla-Järve kultuurikeskusele rahvusvahelise noorte folklooriprogrammi „Läbi sajandite” jaoks 2847 eurot.
Lyudmila Yamurzinale kongressil osalemiseks ja uurimisreisiks idamari naiste juurde 397 eurot.
MTÜ Tallinna Mari Seltsile mari keele pühapäevakooli korraldamiseks 720 eurot.
Tartu Ülikoolile uurimusliku saateartikli ja kommentaaride kirjutamiseks vepsa eeposele „Virantanaz“ 670 eurot.
MTÜ-le Põlva Seto Selts rahvapilliansambli MOIZEKAD osalemiseks festivalil „GurtFest“ Ludorvai vabaõhumuuseumis Udmurtias 1000 eurot.
MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsile etnoprojekt AR-GOD kontserttuurile Jaapanis 2300 eurot.

 

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2017. aasta esimeses toetusvoorus eraldada:

Eesti Kirjandusmuuseumile Mihály Hoppál’i osalemiseks konverentsil Tartus majutuskuludeks 336 eurot;
Eesti Rahva Muuseumile osalemiseks soome-ugri animatsioonide festivalil Udmurtias 810 eurot;
Ersa kultuuriühingule Sjatko Ersa keelepäeva sõidu- ja majutuskuludeks 740 eurot;
Eva Toulouze’ile inglise keele õppeks soome-ugri üliõpilastele 3000 eurot;
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus asutuse 90. aastapäeva tähistamise rendi- ja vastuvõtukulude katmiseks 1125 eurot;
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus soome-ugri kontserti korraldamiseks rahvusvahelisel festivalil Tallinn Music Week 2000 eurot;
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus kevadhooajal hõimuklubi ja hõimuõhtute korraldamiseks 4600 eurot;
MTÜ-le SUFF soome-ugri filmifestivali “FUFF IV” korraldamiseks 5000 eurot;
Eesti Kirjandusmuuseumile komi folkloristika alaste teadusartiklite tõlkimiseks inglise keelde 1100 eurot;
MTÜ-le Tartu Marilaste Liit rahvusliku liikumise Mari Ušem 100 aasta juubelile pühendatud raamatu välja andmiseks 3000 eurot;
MTÜ-le Soome-Ugri Toidukultuuri selts soome-ugri toidu töötoas osalemise sõidukulude katmiseks 730 eurot;
Põlva Seto seltsile leelokoor MADARA sõidukulude toetuseks Saranski folkloorifestivalile 1100 eurot;
Udmurdi ühingule Ošmes rahvalaulu ja -tantsu koolituste korraldamise töötasuks ja sõidukuludeks 420 eurot;
Soome-ugri kirjanduste ühingule udmurdi klassiku Mihhail Petrovi romaani „Vana Multan“ toimetamise, kujundamise, tõlkimise toetuseks 1680 eurot;
Tartu ülikoolile vadjakeelse postkaardikomplekti loomiseks 485 eurot;
MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus otsustati vastavalt lepingule nr. 728/13.10.16/4 eraldada XIV soome-ugri kirjanike kongressi korraldamiseks 3750 eurot.

 

Hõimurahvaste programmi sekretariaat

 

 

Print Friendly, PDF & Email