PROJEKTITOETUSI võivad taotleda Eesti vabariigi juriidilised isikud ning Eesti vabariigi kodanikud ja residendid. Eelistatakse taotlusi, milles osalevad uurali põlisrahvaste esindajad. Taotlused tuleb esitada tähtajaks taotluskeskkonnas ENTU (Entu kasutusjuhendi leiab taotluse keskonnast dokumentide alt).

Toetusi antakse kolm korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on: 15. jaanuar, 15. mai ja 15. september.

Alates 2018. aasta I projektivoorust on kasutusel uus taotluskeskkond ENTU, mis võimaldab projektitoetuste taotlusi ja aruandeid koos lisadokumentidega (hinnapakkumised, elulookirjeldus, kuludokumendid jms) esitada veebis.

Puudulikke taotlusi läbi ei vaadata. Valeandmete esitamise korral lükatakse taotlus tagasi. Nõukogu ei kohustu selgitama taotluse heakskiitmise või tagasilükkamise põhjusi. Sekretariaat saadab taotlejale e-kirja taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta.

Nõukogu ei eralda toetust tehnika ostmiseks, honorarideks, päevarahade hüvitamiseks ning eestlaste Eesti-sisesteks sõitudeks.

Programmi toetuse eest väljaantud paberkandjal raamatud tuleb pool aastat pärast raamatu ilmumist tasuta e-raamatuna kättesaadavaks teha.

Nõukogu ei toeta üldjuhul koosoleku päevaks toimunud projekte. Erandkorras on siiski võimalus küsida toetust ka koosolekute vahelisel ajal.

Tingimuste täpsustamiseks tuleb pöörduda hõimurahvaste programmi nõukogu koordinaatori Marika Alveri poole.

 

Hõimurahvaste programmi sekretariaat:
Marika Alver
Hõimurahvaste programmi koordinaator
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Pärnu mnt 28
10141 Tallinn
e-post: marika@fennougria.ee
tel 644 5155

 

Kui taotluste esitamise tähtaeg satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. Arvesse lähevad taotlused, mis on kannavad tähtaja kuupäeva postitemplit või on saadetud tähtajaks nõukogu sekretariaadi meiliaadressile. Hiljem saabunud taotlused vaadatakse läbi järgmises jaotuses.

Nõukogu otsustab toetuste eraldamise ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega. Nõukogu otsus avalikustatakse Fenno-Ugria Asutuse kodulehel (fennougria.ee).

Toetuse saaja on kohustatud projektist teavitamisel ja reklaammaterjalides märkima, et projekti on toetanud Haridus- ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programm.
Laadi alla Haridus- ja Teadusministeeriumi logo SIIT
Laadi alla hõimurahvaste programmi logo SIIT

 

Taotluskeskkond Entu
(Entu kasutusjuhendi leiab taotluse keskonnast dokumentide alt)
Pikendustaotluse vorm 2018

 

Nõutavad lisad projektitoetuse taotluse juurde:
Lisa 1. Projekti täielik kirjeldus ja rahataotluse sisuline põhjendus, mis sisaldab projektitaotlusele lisatud ankeedi vastuseid. Vajadusel kasuta lisalehti.
Lisa 2. Projekti eelarve.
Lisa 3. Taotluse esitaja või projektijuhi CV.

Print Friendly, PDF & Email