Print Friendly, PDF & Email

hõimurahvastep

Alates 2018. aasta I projektivoorust (tähtaeg 15. jaanuar) on kasutusel uus taotluskeskkond Entu, mis võimaldab projektitoetuste taotlusi ja aruandeid koos lisadokumentidega esitada veebis.

Julgustame kasutama uut keskkonda ja andma ka tagasisidet, et saaksime seda enne teist vooru, kui kõik taotlused esitatakse juba Entus vajadusel täiustada. I taotlusvoorus on siiski võimalik toetusi taotleda ka vanade blankettidega, kuid aruanne tuleb esitada ikkagi juba uues keskkonnas.

Taotluskeskkond Entu 2018

Projektitoetuse taotluse vorm 2017

Aruandevorm 2017

Pikendustaotluse vorm 2018