Eraldused

2020 III voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2020. a kolmandas voorus eraldada järgnevad toetused:

 • MTÜ Tallinna Mari Selts – Mauri Kunnase “Koerte Kalevala” mäemarikeelse tõlkeraamatu väljaandmiseks 3200 eurot.
  MTÜ Fenno-Ugria Asutus – Hõimupäevad 2020 korraldamiseks 3400 eurot.
  Eestisoomlaste Kultuuriomavalitsuse SA – ingerisoome keskmurde võrgusõnaraamatu tegemiseks 1000 eurot.
  MTÜ Loomise Maailm – Abja-Paluoja kui 2021. aasta soome-ugri kultuuripealinna tutvustava fotostendi ja logo tegemiseks ning õpitoa läbiviimiseks 3950 eurot.
  MTÜ FUFF – soome-ugri interaktiivsete tundide läbiviimiseks 2715 eurot.
  Kärt Summatavet – näituse “Kahekõne: Mütoloogia ja Tehisintellekt” ettevalmistamiseks VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi kultuuriprogrammi raames 1300 eurot.

2020 II voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2020. a teises voorus eraldada järgnevad toetused:

 • Tuuli Tuisk – TÜ soome-ugri kursuse- ja diplomitööde digiteerimiseks 1320 eurot.
  Tallinna Ülikooli Kirjastus – Kaheköitelise kogumiku “Nüüdisaegne udmurdi kultuur” (“Современная удмуртская культура”) väljaandmiseks 3500 eurot.
  Szilárd Tibor Tóth – Soome-ugri ilukirjanduse tõlkebibliograafia toimetamiseks ja avaldamiseks 600 eurot.
  FIE Vasily Nikolaev – Mari lehekülje jätkamiseks (https://mariuver.com/) 5000 eurot.
  Eesti Folkloorinõukogu – Eestimaa Rahvuste Ühenduse ja Eesti Folkloorinõukogu Foorumi 20.09.2020 korraldamiseks 1000 eurot.
  MTÜ Fenno-Ugria Asutus – Hõimukalendri 2021 koostamiseks 1700 eurot.
  MTÜ Fenno-Ugria Asutus – Hõimupäevad 2020 korraldamiseks 2530 eurot.
  Tartu Marilaste Liit MTÜ  – Mari etnomusikoloog prof Oleg Gerasimovi Morko maride pulmalaulude raamatu välja andmine (mari keeles) 1610 eurot.
  MTÜ Lood ja Laulud – Soome-ugri müsteeriumi „Lindude äratamine“ korraldamiseks 2000 eurot.
  MTÜ Toomteater – Videosalvestuse tegemiseks Toomteatri lavastusest „Jumalad on maal!!!ˮ, et saata see soome-ugri teatrite festivalile 1273,42 eurot.
  Eesti-Mordva Selts – Eestimaa Rahvuste Ühenduse Etnolaada 19.-20. september 2020 korraldamiseks 2570,35 eurot.

2020 I voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2020. a esimeses voorus eraldada järgnevad toetused:

 • MTÜ Tallinna Mari selts – Mari Sangari päeva ja Mari seltsi Eestis tegutsemise 30. aastapäeva tähistamiseks Tallinnas 1020 eurot.
  Tartu Marilaste Liit MTÜ – Mari sangari päeva tähistamiseks Tartus 2518 eurot.
  MTÜ Fenno-Ugria Asutus – Aastaraamatu “Soome-ugri sõlmed 2019” välja andmiseks 1900 eurot.
  MTÜ Tallinna Mari selts – Eestis elavate mari laste laagri läbiviimiseks 855 eurot.
  MTÜ FUFF – FUFF VII korraldamiseks 5600 eurot.
  MTÜ FUFF – Filmilaagri korraldamiseks Mansimaal 5000 eurot.
  MTÜ Luunja Aidarahvas – Külakapell LUSTRE ja käsitöömeister Meelis Kihulase osalemiseks Gurt-Fest külakultuuri festivalil Udmurtias 2800 eurot.
  FIE Vasily Nikolaev – Mari lehekülje (https://mariuver.com/) jätkamiseks 2900 eurot.
  MTÜ Hõimulõimed – Seltsingu Fenno-Ugria Noored ning mittetulundusühingu Hõimulõimed liikmete osalemiseks VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressil 300 eurot.
  MTÜ Põlisrahvaste arengu keskus – Soome-ugri kultuuripealinna 2021 konkursi läbiviimiseks 1987,42 eurot.
  Tartu Ülikool – Tartu Ülikooli ja Karjala teaduskeskuse keeleteaduse, kirjanduse ja ajaloo instituudi doktorantide ja noorte teadlaste ühisseminari “Soome-ugri rahvad ja territooriumid: ajaloo ja modernsuse uurimine” korraldamiseks 2980 eurot.
  MTÜ Collegium Musicale – Dokumentaalfilmi “Unustatud rahvad” / “Forgotten Peoples” muusika audiovisuaalset salvestamiseks 6000 eurot.

2019 III voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2019. kolmandas voorus eraldada toetust:

 • MTÜ SUFF – Audiovisuaalse koosoleku läbiviimiseks 2400 eurot.
  Tartu Ingerisoomlaste Selts – Projekti „Alotettaan luatimistä“ läbiviimiseks 666,23 eurot.
  MTÜ Fenno-Ugria Asutus – „Hõimukalender 2020“ väljaandmiseks 2000 eurot.
  MTÜ Fenno-Ugria Asutus – Hõimupäevade filmi- ja kirjandusprogrammi läbiviimiseks 1531 eurot.
  FIE Vasily Nikolaev – Mari lehekülje mariuver jätkamiseks 4000 eurot.
  Eestisoomlaste Kultuuriomavalituse (ESKO) SA – projekti „Metsäpirtin ämmäin parit ja perät / Järvisaare Metsäpirtti vaarema pärandus“ läbiviimiseks 3825 eurot.
  Tuuli Tuisk – Osalemiseks rahvusvahelisel konverentsil „Documentation of Languages and Dialects of Indigenous Peoples of Russia“ 279,35 eurot.
  MTÜ Fenno-Ugria Asutus – Konverentsi „Põlisrahvad ja keeled globaliseeruvas maailmas. Väljakutsed, võimalused ja ohud“ läbiviimiseks 2170 eurot.
  Anna Mishina – Bibliograafia: komi kirjandus ja rahvaluule eesti keeles / eesti kirjandus ja rahvaluule komi keeles (koostaja Nikolay Rakin) väljaandmiseks 1200 eurot.
  Pavel Kutergin – Sõidukulude katteks, et juhendada Udmurdi folklooriansamblit Ošmesi 900 eurot.
  MTÜ Collegium Musicale – projekti „Unustatud rahvaste radadel“ läbiviimiseks 3600 eurot.
  Eva Toulouze – projekti „Varkled-Bodja udmurtide kevadrituaalide filmid“ teostamiseks 3400 eurot.

2019 II voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 14. juunil 2019 aasta teises toetusvoorus eraldada toetused alljärgnevatele soome-ugri rahvastega seotud haridus- ja kultuuriprojektidele:

 • Viia-Kadi Raudalainen (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) – aastaraamatu „Soome-ugri sõlmed 2018“ väljaandmine. Toetust eraldati 1700 eurot.
  Monika Tomingas (Eesti Folkloorinõukogu) – isurite kultuurivahetus Tallinnas ja Kihnus. Toetust eraldati 1930 eurot.
  Edina Csüllög (MTÜ SUFF) – filmilaager Marimaal. Toetust eraldati 2720 eurot.
  Viia-Kadi Raudalainen (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) – 2019. a hõimupäevade korraldamine. Toetust eraldati 6000 eurot.
  Lyudmila Yamurzina – osalemine rahvusvahelisel konverentsil „Välja- ja sisserändmine, sotsiaal-kultuuriline adaptatsioon: mehed ja naised migratsioonide protsesside keskel tänapäeval ja minevikus“. Toetust eraldati 268 eurot.
  Tiia Must (MTÜ Võru Folkloorifestival) – Mari Eli Vabariigi folkloorirühma Murseskem osalemine XXV Võru pärimustantsufestivalil. Toetust eraldati 2500 eurot.
  Anna Mishina – osalemine soome-ugri uurijate teaduskonverentsil Venemaal. Toetust eraldati 535 eurot.
  Edina Csüllög (MTÜ SUFF) – Martin Männiku osalemine filmilaagris Handi-Mansimaal. Toetust eraldati 600 eurot.
  Edina Csüllög (MTÜ SUFF) – soome-ugri osalejate transpordihüvitis festivalil FUFF VI. Toetust eraldati 2300 eurot.
  Aveli Asber (MTÜ Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel) – Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontserdid Marimaal. Toetust eraldati 1500 eurot.
  Kersti Sepper (Tallinna Nõmme Gümnaasium) – udmurdi õpetajad Eestis 2019. Toetust eraldati 3000 eurot.
  Viia-Kadi Raudalainen (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) – VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi ettevalmistamine. Toetust eraldati 10 000 eurot.
  Heinike Heinsoo – vadja keele kursused vadjalastele/ vadja keele kõnelejatele ja nende järglastele. Toetust eraldati 1622 eurot.
  Ülle Kool (Amme Kannel MTÜ) – Väägvere külakapelli osalemine külafestivalil Gurt-Fest Udmurtias. Toetust eraldati 1060 eurot.
 • Kalev Lindal (MTÜ Laulu- ja Mänguselts Väike Punt) – Haaslava meeskoori esinduse kontserttuur Udmurtias ja osalemine konkursil. Toetust eraldati 1500 eurot.
  Anna Mishina (MTÜ Tartu Marilaste Liit) – mari folklooriansambli Murseskem 40 a juubeli raamatu väljaandmine (mari keeles). Toetust eraldati 1522 eurot.

2019 I voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2019. aasta esimeses (12.02.2019) toetusvoorus eraldada toetused alljärgnevatele soome-ugri rahvastega seotud haridus- ja kultuuriprojektidele.

 • Viljar Pohhomovi (Eesti Rahva Muuseum) projektile „ERMi ja Komi Rahvusmuuseumi rändnäituse „Jahirajad: küttimine sürja-komide maailmavaates ja igapäevaelus“ ettevalmistamine“ eraldati toetust 5 000 eurot.
  Edina Csüllög’i (MTÜ SUFF) projektile „FUFF VI“ eraldati toetust 2 000 eurot.
  Edina Csüllög’i (MTÜ SUFF) projektile „Filmilaager Handimansimaal“ eraldati toetust 2 000eurot.
  Jaak Prozese (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) projektile „Hõimuklubi ja hõimuõhtud 2019 aasta kevadhooaeg“ eraldati toetust 3 000 eurot.
  Eva Toulouze’i projektile „Irina Samigulova luulekogu avaldamine“ eraldati toetust 1 000eurot.
  Valery Aleksandrov’i (MTÜ Tartu Marilaste Liit) projektile „Noored marid üle Eesti“ eraldati toetust 400 eurot.
  Marin Jors projektile „Soome-ugri huviliste osalemine konverentsil IFUSCO XXXV Viinis“ eraldati toetust 2 400 eurot.
  Oliver Loode (MTÜ Põlisrahvaste arengu keskus) projektile „Soome-ugri kultuuripealinna 2020 konkursi läbiviimine“ eraldati toetust 1 800 eurot.
  Elena Kirt’i (MTÜ Udmurdi Ühing “Ošmes”) projektile „Udmurtide kokkutulek ja Kuarsur püha tähistamine“ eraldati toetust 1 600 eurot.
  Heinike Heinsoo projektile „Vadja kalender, temaatilised postkaardid ja tegevuse tutvustamine Moskvas“ eraldati toetust 1 500 eurot.
  Kristian Juha Ismo Kankainen’i (MTÜ Keeleleek) projektile „Vadja kõnetehnoloogia ühisloomeportaal kui keeleõppemeetod” eraldati toetust 350 eurot.
  Ülle Kool (MTÜ Amme Kanne) projektile „Väägvere külakapelli osalemine külafestivalil Gurt-Fest Udmurtias“ eraldati toetust 1 000 eurot.
  Viia-Kadi Raudalaineni (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) projektile „Soome-ugri õhtu festival Tallinn Music Week 2019“ eraldati toetust 2 000 eurot.
  Viia-Kadi Raudalaineni (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) projektile „Soome-ugri noorte osalemine pärimusmuusikalaagris Eesti Etno 2019“ eraldati toetust 1 900 eurot.
  Maria Korepanova projektile „45. ICTMi maailma konverents Bangkokis (Tai)“ eraldati toetust 1 270 eurot.

2018 III voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 16. oktoobril, 2018. aasta kolmandas toetusvoorus eraldada toetused alljärgnevatele soome-ugri rahvastega seotud haridus- ja kultuuriprojektidele:

 • Anna Mishina – projekt „Etnoloogilised ja muuseumi välitööd Baškortostani ja Permi maride juures“. Toetust eraldati 635 eurot.
 • Kati Taal (MTÜ Kati Projektid) – projekt „Hõimupäevad Põlva ja Võru maakonnas“. Toetust eraldati 520 eurot.
  Viia-Kadi Raudalainen (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) – projekt „Hõimupäevade 2018 filmiprogramm“. Toetust eraldati 1600 eurot (leping sõlmitakse Haridus- ja Teadusministeeriumiga).
  Jaak Prozes (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) – projekt „Hõimupäevade konverents “Soome-ugri rahvaste ajaloost 100 aastat tagasi”. Toetust eraldati 1826 eurot (leping sõlmitakse Haridus- ja Teadusministeeriumiga).
  Janika Oras (Eesti Kirjandusmuuseum) – projekt „Kahe soomeugri teadlase osavõtt konverentsist Tartus“. Toetust eraldati 644 eurot.
  Lyudmila Yamurzina – projekt „Konverentsil osalemine“. Toetust eraldati 225 eurot.
  Ott Ojamets (Speakly OÜ) – projekt „Mari keele kursuse loomine Speakly (www.speakly.me) keeleõppeprogrammis“. Toetust eraldati 5399 eurot.
  Lyudmila Yamurzina (MTÜ Tallinna Mari Selts) – projekt „Mari käsitöömeistrid Mardilaadale“. Toetust eraldati 415 eurot.
  Vasily Nikolaev  (FIE Vasily Nikolaev) – projekt „Mari lehekülje jätkuprojekt 2019“. Projekti otsustati toetada täies mahus, väljamakseid tehakse osamaksetena. 2018. aasta sügisesest taotlusvoorust eraldati FIE Vasily Nikolaevile Mari lehekülje 2019. aasta jätkuprojektiks 7524 eurot.
  Sille Kapper (MTÜ Rahvakunstiselts Leigarid) – projekt „Osalemine soome-ugri rahvatantsufestivalil Marimaal Joškar-Olas“. Toetust eraldati 4000 eurot.
  Andrus Joonas – projekt „Osavõtt sümpoosiumist“. Toetust eraldati 400 eurot.
  Eva Toulouze – projekt “Pariisi Udmurdi päevad”. Toetust eraldati 920 eurot.
  Anne Türnpu – projekt “Soomeugri teatrifestivali Majatul väisamine Joshkar-Olas”. Toetust eraldati 1125 eurot.
  Pavel Kutergin – projekt “Udmurdi folklooriansambli Ošmesi muusikaline juhtimine ja karmoškaga saatmine” Toetust eraldati 720 eurot sõidukuludeks.
  Heinike Heinsoo – projekt „Vadja trükised: kalender, vanasõnadega postkaardid, tutvustav raamat Med´d´de vad´d´da”. Toetust eraldati 947 eurot.
  Inga Pogonina – projekt „Välitöö Marimaal (detsember 2018)“. Toetust eraldati 250 eurot.
  Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum) – projekt “Mütoloogilised tegelased läänemeresoome (eesti) ja permi (udmurdi) traditsioonide näitel. Rahvusvaheline monograafia”. Toetust eraldati 2850 eurot.

2018 II voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2018. aasta teises toetusvoorus eraldada:

 • Raivo Ristimäele (Põlva Seto Selts MTÜ) osalemiseks folkloorifestivali „Aken taevasse” ja toidufestivali „Bõg-Bõg” kultuuriprogrammis“ 1 000 eurot.
  Liivo Niglase (MP DOC OÜ) projektile „Baškortostani udmurtide palvuseid dokumenteerivate filmide DVD-komplekt“ 1686 eurot.
  Merje Malkki (Eesti Ingerisoomlaste Liit) projektile „Eesti ingerisoomlaste laulu- ja tantsupidu 2018“ 517 eurot.
  Natalia Pärtina (Tartu Marilaste Liit MTÜ) projektile „Eestis elavate maride laste keelelaager koos vanematega“ 524 eurot.
  Natalia Ermakovile (Eesti-Mordva Selts) ersa ja mokša käsitöömeistrite ja laulikute osalemiseks Etnolaadal ja EV100 foorumil 1500 eurot.
  Alexei Alexeev (MTÜ Etnomeedia) projektile „Etnoloogiline ekspeditsioon Baškiiri marilaste juurde“ 980 eurot.
  Rieka Hõrn (SA Setu Kultuuri Fond) projektile „Folklooristuudio Meremaa traditsioonilise folkloori- ja etnograafiakooli tegevustoetus“ 1872 eurot.
  Edina Csüllögi (MTÜ SUFF) projektile „Handi filmilaager“ 3500 eurot.
  Viia-Kadi Raudalainenile (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) Hõimupäevad 2018 korraldamiseks 6000 eurot.
  Anti Lillaku (MTÜ Keskkond ja Kultuur) projektile „Komi ansambli SCHiZ kontserdituur Eestis“ 1280 eurot.
  Aira Tarrosele (Obinitsa naisselts Miitsirk) Mokornulga leelokoori osalemiseks pulma- ja lillefestivalil Marimaal“ 1000 eurot.
  Sigre Andresoni (MTÜ Rahusoo) projektile „Siberi setod Rikka Ivvani pillilaagrisse“ 1350 eurot.
  Anna Mishina projektile „Soome-ugri elamusprogramm koolides ja muuseumides“ 1000 eurot.
  Theana Tederi (MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts) projektile „Tartu Erakooli õppereis Udmurtiasse“ 2000 eurot.
  Tatiana Alybinale Marimaa välitööde transpordikuludeks 376 eurot.
  Inga Pogoninale välitöödeks Marimaal 250 eurot.
  Heinike Heinsoole vadjakeelse jutustuse ja vadja kultuuri tutvustava raamatu trükkimiseks 1100 eurot.
  Uno Nagelmaale (Rõõmsama Elu Selts MTÜ) ansambli Mahmõr esinemiseks soome-ugri külafestivalil Udmurtias 1000 eurot.

2018 I voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2018. aasta esimeses toetusvoorus eraldada:

 • MTÜ-le Põlisrahvaste Arengu Keskus soome-ugri kultuuripealinna 2019 konkursi korraldamiseks 1 545 eurot.
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus soome-ugri noorte osalemiseks pärimusmuusikalaagris “Eesti Etno 2018” 1 350 eurot.
  Vasily Nikolaevi projektile „Mari lehekülje jätkuprojekt 2018“ 1 820 eurot.
  Gerson Klumppile põhjamansi keele intensiivnädala korraldamiseks 720 eurot.
  MTÜ-le Tallinna Mari Selts mari keele pühapäevakooli korraldamiseks 500 eurot.
  MTÜ-le Kati Projektid folkloorilaagri korraldamiseks 1 000 eurot.
  Anna Mishinale etnoloogiliste välitööde ja ida-marilaste plaadi esitluskonsertide korraldamiseks Permi oblasti maride juures 807 eurot.
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus aastaraamatu “Soome-ugri sõlmed 2017” välja andmiseks 1 000 eurot.
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus Hõimuklubi ja hõimuõhtute 2018. aasta kevadhooaja korraldamiseks 4 000 eurot.
  MTÜ-le Udmurdi Ühing Yumshan Gur udmurtide traditsioonilise püha Kuarsurtähistamiseks Eestis 700 eurot.
  SA-le Setu Kultuuri Fond II soome-ugri külade foorumi korraldamiseks 4 000 eurot.
  Tartu ülikoolile XXXIV IFUSCO korraldamiseks 6 130 eurot.
  Nelli Meltsile sõidukuludeks Sõktõvkari EV 100. aastapäeva ja Ajakirja Tallinn 40. aastapäeva tähistamisele 498 eurot.
  Erik Juzõkainile mari avatud internet-raamatukogu käivitamiseks 1 000 eurot.
  MTÜ-le SUFF projekti “FUFF V” elluviimiseks 4 000 eurot.
  MTÜ-le Soome-Ugri Toidukultuuri Selts hõimuturismi seminaride sõidukuludeks Riiga ja Moskvasse 500 eurot.
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus soome-ugri õhtu korraldamiseks festivalil Tallinn Music Week 1 500 eurot.
  Raissa Klinovale ersa-mokša folklooriansambli Kilejne esinemise sõidukuludeks 1 000 eurot.
  SA-le Setu Kultuuri Fond projekti “Seto kultuuri päevad Leingradi oblastis isuri ja vadja asualal” sõidukuludeks 500 eurot.
  Eesti Rahva Muuseumile aastaraamatu (nr 61) resümeede tõlkimiseks 300 eurot.
  MTÜ-le Ersa kultuuriühing Sjatko projektile „Vladimir Romaškini mälestusele pühendatud Ersa keele päev EV100 juubeliaasta raames“ sõidukuludeks 630 eurot.

2017 III voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2017. aasta kolmandas toetusvoorus eraldada:

 • Anna Mishinale ida-maride rahvalaulude CD välja andmiseks 710 eurot.
  Eesti Rahva Muuseumile rändnäituse „Ajanihe. Udmurdi noorte palvused 1993/2017“ korraldamiseks 2580 eurot.
  MTÜ SUFF projektile „Ethno Stalking“ 1400 eurot.
  OÜ-le F-Seitse (Kaie-Ene Rääk) DVD komplekti, millel on dokumentaalfilmid Juri Vellast loomiseks 1793 eurot.
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus soome-ugri festivali korraldamiseks Lätis 1700 eurot.
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee laiendatud sekretariaadi koosoleku korraldamiseks Tartus 1490 eurot.
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus 2018. aasta hõimukalendri koostamiseks ja välja andmiseks 1500 eurot.
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus 2017. aasta Hõimupäevade konverentsi ja kirjandusõhtute korraldamiseks 1218 eurot.
  MTÜ-le Soome-Ugri Toidukultuuri Selts hõimuköögi töötoa ja hõimuturismi seminari korraldamiseks 1500 eurot.
  MTÜ-le Kati Projektid Hõimupäevade kontsertide korraldamiseks Lõuna-Eestis 794 eurot.
  Uue-Antsla rahvamajale Hõimupäevade kontsertide korraldamiseks Karula ja Urvaste kandis 660 eurot.
  Mariia Korepanovale doktoritöö loomeprojekti (DVD ja meistriklass) teostamiseks 1000 eurot.
  MTÜ-le Tartu Marilaste Liit mari lehekülje jätkuprojektile 10 000 eurot.
  MTÜ-le Põlisrahvaste arengu keskus soome-ugri kultuuripealinn 2019 konkursi korraldamiseks 1500 eurot.
  Pavel Kutergini projektile “Udmurdi folklooriansambli Ošmes muusikaline juhtimine ja karmoškaga saatmine” 500 eurot.
  Inga Pogoninale välitöödeks Marimaal 200 eurot.
  Käbi Suvile eestlaste osalemiseks MAFUNi kongressil Iževskis 840 eurot.
  Arvo Valtonile ersa klassiku Kuzma Abramovi ajalooteemalise romaani „Priiuse eest“ kirjastamiseks 615 eurot.

2017 II voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2017. aasta teises toetusvoorus eraldada:

 • Anna Mishinale välitöödeks Marimaal, Baškortostanil ja Permi oblastis Venemaal 400 eurot.
  MTÜ-le Kammermuusikud osalemiseks festivalil „Marimaa sügis“ Joškar-Olas 1400 eurot.
  MTÜ-le SUFF vepslaste, karjalaste ja setode ühisfilmilaagri jaoks 4200 eurot.
  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale projekti “Eesti pärimusmuusika üliõpilaste välitööretk Udmurdimaale” jaoks 842 eurot.
  MTÜ Fenno-Ugria Asutusele projekti “Soome-ugri noorte muusikute osalemine pärimusmuusikalaagris Eesti Etno 2017” elluviimiseks 1530 eurot.
  MTÜ Fenno-Ugria Asutusele Hõimupäevad 2017 korraldamiseks 6500 eurot.
  MTÜ Fenno-Ugria Asutusele XIV soome-ugri kirjanike kongressi korraldamiseks 6000 eurot.
  Heinike Heinsoole vadjakeelse jutukese illustreerimiseks, küljendamiseks ja trükkimiseks 500 eurot.
  Jaak Prozesele osalemiseks ettekande ja tervitusega Baškortostanis, Birskis ja Ufaas toimuvatel Mari rahva kongressi 100. sünnipäeva üritustel 500 eurot.
  Kohtla-Järve kultuurikeskusele rahvusvahelise noorte folklooriprogrammi „Läbi sajandite” jaoks 2847 eurot.
  Lyudmila Yamurzinale kongressil osalemiseks ja uurimisreisiks idamari naiste juurde 397 eurot.
  MTÜ Tallinna Mari Seltsile mari keele pühapäevakooli korraldamiseks 720 eurot.
  Tartu Ülikoolile uurimusliku saateartikli ja kommentaaride kirjutamiseks vepsa eeposele „Virantanaz“ 670 eurot.
  MTÜ-le Põlva Seto Selts rahvapilliansambli MOIZEKAD osalemiseks festivalil „GurtFest“ Ludorvai vabaõhumuuseumis Udmurtias 1000 eurot.
  MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsile etnoprojekt AR-GOD kontserttuurile Jaapanis 2300 eurot.

2017 I voor

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 2017. aasta esimeses toetusvoorus eraldada:

 • Eesti Kirjandusmuuseumile Mihály Hoppál’i osalemiseks konverentsil Tartus majutuskuludeks 336 eurot;
  Eesti Rahva Muuseumile osalemiseks soome-ugri animatsioonide festivalil Udmurtias 810 eurot;
  Ersa kultuuriühingule Sjatko Ersa keelepäeva sõidu- ja majutuskuludeks 740 eurot;
  Eva Toulouze’ile inglise keele õppeks soome-ugri üliõpilastele 3000 eurot;
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus asutuse 90. aastapäeva tähistamise rendi- ja vastuvõtukulude katmiseks 1125 eurot;
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus soome-ugri kontserti korraldamiseks rahvusvahelisel festivalil Tallinn Music Week 2000 eurot;
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus kevadhooajal hõimuklubi ja hõimuõhtute korraldamiseks 4600 eurot;
  MTÜ-le SUFF soome-ugri filmifestivali “FUFF IV” korraldamiseks 5000 eurot;
  Eesti Kirjandusmuuseumile komi folkloristika alaste teadusartiklite tõlkimiseks inglise keelde 1100 eurot;
  MTÜ-le Tartu Marilaste Liit rahvusliku liikumise Mari Ušem 100 aasta juubelile pühendatud raamatu välja andmiseks 3000 eurot;
  MTÜ-le Soome-Ugri Toidukultuuri selts soome-ugri toidu töötoas osalemise sõidukulude katmiseks 730 eurot;
  Põlva Seto seltsile leelokoor MADARA sõidukulude toetuseks Saranski folkloorifestivalile 1100 eurot;
  Udmurdi ühingule Ošmes rahvalaulu ja -tantsu koolituste korraldamise töötasuks ja sõidukuludeks 420 eurot;
  Soome-ugri kirjanduste ühingule udmurdi klassiku Mihhail Petrovi romaani „Vana Multan“ toimetamise, kujundamise, tõlkimise toetuseks 1680 eurot;
  Tartu ülikoolile vadjakeelse postkaardikomplekti loomiseks 485 eurot;
  MTÜ-le Fenno-Ugria Asutus otsustati vastavalt lepingule nr. 728/13.10.16/4 eraldada XIV soome-ugri kirjanike kongressi korraldamiseks 3750 eurot.

Hõimurahvaste programmi sekretariaat


Lähem info programmi kohta:

Hõimurahvaste programmi koordinaator:
Marika Alver
marika.alver@eki.ee
(+273) 5552 9199

Print Friendly, PDF & Email