Hõimurahvaste programm

HTM Hõimurahvaste programm Haridus- ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi põhieesmärk on toetada meie hõimurahvaste, uurali (soome-ugri ja samojeedi) põlisrahvaste keelte ja kultuuride säilimist ja arengut. Programm haarab enesesse Venemaa soome-ugri rahvaste (vadjalased, isurid, ingerisoomlased, karjalased, vepslased, ersad ja mokšad, niidu- ja … Jätka Hõimurahvaste programm lugemist