Print Friendly

Rahvusteaduste auhinna statuut

1. Hõimurahvaste programm annab igal aastal välja kaks rahvusteaduste auhinda uurali omariikluseta põlisrahvaste teadustööde eest.

2. Auhinnad antakse välja neljal viimasel aastal monograafia, kogumiku või koguteosena ilmunud töö eest järgmistes kategooriates:

  • uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alane teadustöö mistahes keeles;
  • mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mistahes erialal.

3. Auhinna suuruseks on nimetatud kategooriates 1250 eurot ja see antakse kummaski kategoorias ühele teadlasele või teadlaste kollektiivile. Kui mõnes kategoorias auhinnavääriline teos puudub, on žüriil õigus jätta auhind välja andmata.

4. Auhinna kandidaadid esitatakse hõimurahvaste programmi nõukogule hiljemalt 15. augustiks. Esitada tuleb ilmunud töö ning 1–2 kirjalikku soovitust-eksperthinnangut.

5. Auhind kuulutatakse välja hõimupäeval (oktoobri kolmas laupäev).

6. Auhinna määrab žürii, mis moodustatakse hõimurahvaste programmi nõukogu esindajatest ning juurdekutsutud ekspertidest. Nõukogu võtab arvesse ka kohalike ekspertide soovitusi, kuid on oma otsustes sõltumatu.

Jaga sõpradega