Hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna konkurss 2020

Hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja 2020. aasta kirjandusauhinna konkursi uurali keelkonda kuuluvatele hõimurahvaste kirjanikele ja tõlkijatele. Kirjandusauhinna nominendiks võib esitada uurali keelkonna keeles kirjutatud ilukirjandusliku originaalteose või ilukirjandusliku teose tõlke, mis on avaldatud viimase nelja aasta jooksul (2016—2020).

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad 1. septembriks 2020. a saatma hõimurahvaste programmi koordinaatorile marika@fennougria.ee :

1) avaldatud teos .pdf formaadis või posti teel 2 eksemplari;
2) avaldus (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud, millises kategoorias auhinnale kandideeritakse, samuti nominendi nimi (ja pseudonüüm), sünnidaatum, töökoht, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress;
3) 1–2 soovituskirja/eksperthinnangut (eesti, vene või inglise keeles);
4) varem avaldatud omaloominguliste ja/või tõlgitud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).

NB! Avaldatud teoseid (2 eksemplari) võib saata ka posti teel. Postitamise tähtjaks on samuti 1. september 2020 (arvestatakse postitempli kuupäeva järgi):

Hõimurahvaste programm
Marika Alver
Pärnu mnt 28
Tallinn 10141

Eelmise aasta konkursilt edasi suunatud taotluste puhul ei pea materjale uuesti esitama. Palume dokumendid ja materjalid saata ainult uute taotluste esitamisel.

Kirjandusauhinna laureaadid kuulutatakse välja hukatud udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi mälestuseks 1. novembril 2020.

Lisainfo:
Marika Alver
Hõimurahvaste programmi koordinaator
marika@fennougria.ee

Print Friendly, PDF & Email