Hõimurahvate programmi Ilmapuu auhind

Alates 2010. aastast annab haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programm välja Ilmapuu auhinda. Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval maaentšäüz (neljapäev, 40 päeva pärast kevadpühi).

Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega.

2500 euro suurune auhind määratakse kodanikualgatusliku töö eest valdkondades nagu etnokultuuri, keskkonnakaitse, kodu-uurimusliku, etnoajaloo või muu valdkonna projekti käivitamine ja tulemuslik läbiviimine; festivalide ja üritustesarjade korraldamine ning tavade elushoidmine; kohalikule elule ja identiteedile olulise protsessi algatamine, läbiviimine või sellele kaasaaitamine.

Ilmapuu auhinna nominentideks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist ja selle elitaarsetest tippudest kunstides või teaduses.

Preemia määratakse üldjuhul ühele inimesele, kuid erandkorras võib selle saada ka mõneliikmeline töörühm.

 

Teave Ilmapuu auhinna taotlejatele 2018. aastal:

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad saatma (eesti, vene või inglise keeles):

  1. nominendi kontaktandmed: nimi, sünniaeg, töökoht, kodune- ja tööaadress, telefoninumber ja   elektronposti aadress;
  2. taotluse koos tegevuse kirjeldusega (milles võiks olla ära märgitud näiteks ürituse eesmärk, sihtgrupp, kaasatud inimeste hulk, tegevuse mõju kohalikule elule jne);
  3. üks-kaks soovitus- või toetuskirja;
  4. olemasolul lisamaterjale, nagu ajaleheväljalõikeid jt meediakajastusi, ürituste kavasid jms.

Auhind kuulutatakse välja 17. mail. Kõik taotlemisel nõutavad dokumendid tuleb vormistada kas arvutiga või masinkirjas ning saata hiljemalt 10. aprilliks hõimurahvaste programmi nõukogule e-posti aadressil:

Kärt Summatavet
kart@fennougria.ee

või postiaadressil:

Hõimurahvaste programmi sekretariaat
Pärnu mnt 28-9, Tallinn 10141, ESTONIA

Lisainformatsioon:
Madis Arukask
+372 7375 227
GSM +372 504 5547
madis.arukask@ut.ee

 

haridus_ja_teadusministeeriumi_logo

hõimurahvastep

Print Friendly, PDF & Email