Jäta menüü vahele
kaks naist esinevad

Korralda ise hõimupäev

Tee hõimupäeva kontsert, kutsu asjatundja kõnelema või korralda näitus.
Maakondadesse, koolidesse, kultuurimajadesse jm on võimalus kutsuda esinejaid Eesti soome-ugri seltsidest ja tellida erinevaid soome-ugri rändnäitusi.

Kutsume Eesti kultuuriorganisatsioone, koole ja vabaühendusi üles tutvustama hõimurahvaid ja pühendama mõne sügisese tegevuse hõimupäevale. Võimalusi on mitmeid: korraldada kontserte, tellida rändnäituseid või kohtumisõhtuid, tutvustada kirjandust, viia läbi temaatilisi koolitunde.

Loodame, et hõimupäevast kujuneb kõikjal Eestis meeldejääv pidupäev, mis avardab meie teadmisi hõimurahvastest ning süvendab huvi rahvusliku kultuuripärandi vastu!

Udmurdi päritolu pärimusmuusik Maria Korepanova (PhD) tutvustab udmurdi ja bessermani rahvamuusikat üksi, aga ka ansamblis Ar-God ning muudes kooslustes. 
Mari rahvalaulik Anna Mišina ja Tallinna Mari Seltsi folklooriansambel. 
Kontakt: anmish87@gmail.com(+372) 5694 3660
Tallinna udmurtide lauluansambel Ošmes ja pillimees Pavel Kutergin (juhendaja Aiki Haug) tutvustavad udmurtide laulupärandit. 
Kontakt: mushnadii@gmail.com
Tartu udmurtide ansambel Jumšan Gur on suurepärane hoogsate tantsutubade läbiviija. Kontakt: yumshangur@gmail.com
Ersa kultuuriseltsi Sjatko  lauluansambel Kilejne (Tallinn), 
kontakt: natalia.abrosimova@tlu.ee
Eesti-Mordva seltsi folklooriansambel Vastoma (Tallinn). 
Kontakt: ermakov.natalia@gmail.com
Läti Rahvuskultuuri Seltsi ansambel Reevele repertuaaris on lisaks läti rahvalauludele ka liivi laulupärand (Tallinn)
Tartu Marilaste Seltsi folklooriansambel. 
Esimees Valeri Aleksandrov. 
Kontakt: tartumariushem@gmail.com

Folkloorinõukogu vähemusrahvste töörühma kaudu toimuvad koolitused:

Täpsem info:

EFN vähemusrahvuste töörühm
vahemusrahvused@folkloorinoukogu.ee

Fenno-Ugria Asutus ja partnerid on koostanud mitmeid soome-ugri rahvastest kõnelevaid näitusi, mida on võimalik tellida koolidesse, rahvamajadesse, muuseumidesse. Ekspositsiooniga koos on huvilistel võimalus kutsuda Fenno-Ugria poolt ka keegi näituse teemal loengut pidama.

Rändnäituste ja/või loengute tellimiseks palume kirjutada aadressile info@fennougria.ee.

Rändnäituste ja/või loengute tellimiseks palume kirjutada aadressile info@fennougria.ee.