Hõimuklubid 2017/2018

  • 29.11 – Saami poliitika ja kodanikualgatused Soomes. Sámediggi liikmed Penti Pieski, Aslat Holmberg ja Soome saami noorteühenduse SSN esinaine ja kodanikualgatuse Ellos Deatnu! üks juhtfiguure Petra Laiti tutvustasid saami poliitikat ja kodanikealgatusi Soomes.
  • 07.02 – Ungari keeleteadlane János Pusztay räägib Soome-ugri keelte hiilgeaegadest ja tänapäevast. Vaata videosalvestust!

Hõimuklubid 2017

  • 25.01 – Kas eelmine aasta oli liivi aasta? Karl Pajusalu tutvustab nelja 2016. aastal ilmunud väljaannet liivi keelest ja kultuurist. Vaata videosalvestust!
  • 08.02 – Soome-ugri rahvad maailma põlisrahvaste liikumises. Oliver Loode ja osalemine ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi töös. Vaata videosalvestust!
  • 22.02 – Tartu ülikooli etnoloogiaprofessor Art Leete ja ERMi teadur Svetlana Karm tutvustavad soome-ugri kultuuride püsinäitust “Uurali kaja”. Vaata videosalvestust!
  • 08.03 – Helsingi ülikooli professor Riho Grünthal räägib 19. sajandi soome-ugri keeleuurijatest-rännumeestest. Vaata videosalvestust! I osa II osa
  • 05.04 – Ajaloo esimest eesti-mari sõnaraamatut esitlevad keeleteadlane Sven-Erik Soosaar ja mari doktorantidest sõnaraamatu koostajad. Musitseerivad Anna Mišina ja Kristi Mühling. Tartu ülikooli etnoloogiadoktorant Erik Juzõkain tutvustab dokumentaalfilmi “Euroopa viimased paganad”. Vaata videosalvestust!
  • 19.04 – Neenets Tatjana Lar räägib neenetsi kultuurist ja rahvalaulust. Eesti-neenetsi sõnaraamatu koostaja Sven-Erik Soosaar tutvustab neenetsi keele eripärasid.Vaata videosalvestust! I osa II osa
  • 03.05 – Eelmisel aastal doktoriväitekirja kaitsnud keeleteadlane Natalia Abrosimova räägib ersa kirjakeelest läbi aegade. Vaata videosalvestust!
Print Friendly, PDF & Email