Korralda ise hõimupäev!

Kutsume Eesti kultuuriorganisatsioone, koole ja vabaühendusi kaasa mõtlema, kuidas võiks mõne sügisese tegevuse pühendada hõimupäevale ning hõimurahvaste tutvustamisele. Selleks on mitmesuguseid võimalusi: korraldada kontserte, tellida rändnäituseid või kohtumisõhtuid, tutvustada kirjandust, viia läbi temaatilisi koolitunde.
Loodame, et hõimupäevast kujuneb kõikjal Eestis meeldejääv pidupäev, mis avardab meie teadmisi hõimurahvastest ning süvendab huvi rahvusliku kultuuripärandi vastu!

2018. aastal on maakondadesse, koolidesse, kultuurimajadesse jm terve oktoobri vältel võimalus kutsuda esinejaid Eesti soome-ugri seltsidest ning tellida näitus.

KONTSERDID

EMTA pärimusmuusikadoktorant Maria Korepanova ja kandlemängija Kristi Mühlingi kontserdid

Mari noore rahvalauliku Anna Mišina ja Kristi Mühlingi programm arhailistest mari lauludest kandleimprovisatsioonide saatel. Kontakt: anmish87@gmail.com, telefon: 56943660

Tallinna udmurtide lauluansambel Ošmes ja pillimees Pavel Kutergin (juhendaja Aiki Haug) tutvustavad udmurtide laulupärandit. Kontakt: mushnadii@gmail.com

Tartu udmurtide ansambel Jumšan Gur on suurepärane hoogsate tantsutubade läbiviija
Kontakt: yumshangur@gmail.com

Ersa naiste lauluansambel  Kilejne (Tallinn)
Kontakt: natalia.abrosimova@tlu.ee

Eesti-Mordva seltsi folklooriansambel Vastoma (Tallinn)
Kontakt: ermakov.natalia@gmail.com

Läti Rahvuskultuuri Seltsi ansambel Reevele repertuaaris on lisaks läti rahvalauludele ka liivi laulupärand (Tallinn)

Tartu Marilaste Selts. Esimees Vasli Nikolajev tartumariushem@gmail.com

NÄITUSED


 

Print Friendly, PDF & Email