Jäta menüü vahele

Loengud

Talks100. Kalevala mail
Laulab ja kõneleb etnomusikoloog Pekka Huttu-Hiltunen
K, 25.10 Kirjanike Majas Tallinnas (Harju 1)
N, 26.10 Eesti Rahva Muuseumis Tartus

Hõimupäevade üks põnevamaid külalisi on mainekas Soome etnomusikoloog Pekka Huttu-Hiltunen, kes
on nii uurija kui ka aktiivne runolaulja. Oma loeng-kontsertidel kõneleb ta lüürilisest ja eepilisest rahvalaulust kui iidsest
lauluvormist Soomes ja Valge mere Karjalas, runolauludest ja nende tõlgendustest Soome
rahvuseeposes „Kalevala“ ning runolaulu tähendusest läänemeresoome rahvaste kultuurides ja
keelekeskkonnas. Ettekanne on põimitud laulude esitusega, mis kõlavad sellisena nagu „Kalevala“ looja
Elias Lönnrot neid kunagi kuulda võis.
Õhtud toimuvad Soome 100. juubelile pühendatud üritustesarjas Talks100.
Koostööpartnerid: Eesti Kirjanike Liit, Eesti Rahva Muuseum, Soome Instituut

Rahvamuusikauurija Pekka Huttu-Hiltunen (s 1954) töötab Kuhmos Runolauluakadeemia juhatajana.
Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on välitöödepõhine runolaulu ja suulise laulupärandi uurimine.
Kõige olulisemaks publikatsiooniks on ta 2008. aastal kaitstud doktoritöö “Runolaul Valge mere Karjala
lääneosas 20. sajandil”, kus ta näitab, et Valge mere Karjala lääneosas on runolaulu kultuuriline
tähendus on 20. sajandil muutunud, kuid selle muusikaline vorm ja runolaulude laulmise traditsioon on
püsinud kuni käesoleva sajandini.
Pekka Huttu-Hiltunen on avaldanud hulgaliselt teadusartikleid, korraldanud erialakogresse ja
sümpoosione ja toimetanud väljaandeid. Ta on töötanud kaua aega ka muusikaõpetajana.
Ka praegu õpetab Pekka Huttu-Hiltunen runolaulude laulmist ja on ka ise aktiivne esineja. Oma
runolaulukavadega astub ta sageli üles nii Soome kui ka välismaal.