VIII Agricola päeva konverents


Sündmuse detailid

Sündmus on lõppenud 15 august 2020


VIII Mikael Agricola päeva konverents in memoriam Mati Hint (28. august 1937 – 5. detsember 2019)

Soome keele päeva ehk Agricola päeva peetakse esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori, Uue Testamendi tõlkija M. Agricola surmapäeval 9. aprillil. Agricola suri 1557. aastal ja oli esimene luterlik Soome piiskop. Narvas on seda päeva üritustega alates 2013. aastast tähistatud  Tartu ülikooli kolledžis ning hotellis Inger. 2020. aastal alustati konverentsi aprillikuus virtuaalselt, kuid teine sektsioon toimub Narvas.

KAVA:

13.08.2020 Saabumine

16:00 MTÜ Fenno-Ugria Asutuse rändnäituse ”Kellele iseseisvus, kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist” esitlus Narva muuseumi Põhja saalis

19:00 Õhtusöök.

14.08.2020 Läänemeresoome ja eesti keeleteaduse sektsioon 

10:00 Konverentsi avamine

Tiina Johanna Söderman (Tallinna / Helsinki): Ajatuksia vieraan kielen opettamisesta toisella vieraalla kielellä

Elvira Küün (Narva): Ukraina keele ja kultuuri pühapäevakoolides õppivate noorte motivatsioonilised orientatsioonid ning õpetamise eripärad

Helle Kuldsepp (Narva): Narva Ingerisoomlaste Seltsi 30st tegevusaastast

Heinike Heinsoo (Tartu / Lviv): Riik, rahvus, keel (vadja keele näitel)

Madis Arukask (Tartu), Eva Saar (Tartu): Animism vepsa keeles / Анимизм в вепсском языке

Jüri Viikberg (Tallinn): Jalanõudest ja keelekontaktidest / Jalkineet kielikontakteissa

Erika Krautmane (Riia): Eesti kultuurireaalide tõlkimisest – Vabadussõjaga seotud sõnavara

13:00-14:00 Lõuna

Foto: Arvi Kriis

14:30 In memoriam Mati Hint

Helle Metslang (Tartu): Häälikutest lauseteni ja kaugemalegi. Mati Hint keelesüsteemi mõtestamas

Martin Ehala (Tartu / Tallinn): Mati Hint kooligrammatikuna

Piret Norvik (Tallinn): Mati Hint ja eesti dialektoloogia

Szilárd Tóth (Narva): Mati Hint ja tartu kirjakeel

Pille Arnek  (Tartu): Virumaa vanad hauakirjad

Jaan Bärenson (Tallinn): Eestikeelse Piibli mitu juubelit

Esa-Jussi Salminen (Turku): Venäjän keskisuurten suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuuden suomentaminen. Mitä täytyy suomentaa, miten ja miksi?

18:00 Narva ingerisoomlaste koori Iloiset ystävät kontsert

20:00 

Tõnu Tender (Tallinn): Mati Hint: inimene ja (keele)poliitik

Dokumentaalfilmi treiler

Annika Koppel (Tallinn): Mati Hint. Keeleväär(a)tused

Raamatuesitlused:

Jaak Prozes (Tallinn): Fenno-Ugria aastaraamat “Soome-ugri sõlmed 2019”

Szilárd Tóth (Narva): “Ida-Euroopa kirjanduse kontseptuaalseid küsimusi” (2019)

Print Friendly, PDF & Email