VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress


Sündmuse detailid


Fenno-Ugria Asutus annab teada, et seoses üleilmse Covid-19 puhanguga edasi lükatud VIII soome-ugri maailmakongressi uus toimumisaeg on selgunud. Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee otsusega korraldatakse maailmakongress aasta pärast ehk 16.-18. juunil 2021.

Algselt sel suvel Tartusse kavandatud maailmakongressi toimumiskoht – Eesti Rahva Muuseum – jääb samaks. Ka kehtib eelnevalt väljakuulutatud peateema “Kultuurimaastikud – meel ja keel”.

Maailmakongressi projektijuhi Helle Helena Puusepa sõnul jätkab toimkond ettevalmistustöid. “Muu hulgas jätkame ka juba veebruaris alanud vaatlejate ja ajakirjanike registreerimist. Kõik senised registreerumised kehtivad edasi. Kehtima jäävad ka laekunud osalustasud,” täpsustas Puusepp. 

Seoses VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi edasilükkamisega on suurima muutuse läbi teinud kongressi üldine visuaal, mille keskmesse valis kunstnik Peeter Laurits üraski jäljemustri ja Valge mere äärselt kaljuseinalt leitud petroglüüfid .

“Minu jaoks on need loodusliku kirjaviisi metafoor. Usun, et need detailid räägivad meile kõigile ühtmoodi tuttavat lugu, mida seob ka verevpunane värv,” selgitas ta.

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressile on oodata 23 hõimurahva esindajaid. Ühtekokku osaleb kongressil pea pooltuhat inimest, nende hulgas on kuni 215 delegaati, vaatlejad, külalised ja ajakirjanikud. Maailmakongressi avamisele on kutsutud ka Soome, Ungari, Venemaa ja Eesti president. 


Tartus toimuva kongressi teemarühmades käsitletakse lisaks keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse probleemidele ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsioonide küsimusi. Olulised teemavaldkonnad on traditsiooniliste ja uute meediakanalite kasutamine ja kaasaegsete keeletehnoloogiate rakendamine soome-ugri rahvaste teabetöös. Kongressi ametliku programmi kõrval on kavas mitmesuguseid kongressi teemadega seotud kõrvalüritusi, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Seotud lingid:


Teemaistungid:

Kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
▪ Keel(ed) ja identiteet
▪ Kakskeelsus
▪ Vanemate vastutus ja roll keele edasiandmisel järgmistele põlvkondadele
▪ MTÜde roll ja ülesanded soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
▪ Soome-ugri keelte õpetamise parimad praktikad

Soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni
▪ Kaasaegsed innovatsioonid soome-ugri kultuuride arengus
▪ Brändiloome

Soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes
▪ Kliimamuutuse mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele
▪ Kliimamuutus, mida see toob kaasa?
▪ Paneeldiskussioon: mida me peaksime tegema muutuva kliima olukorras?

Massikommunikatsioonivahendid
▪ Traditsiooniline ajakirjandus
▪ Sotsiaalvõrgustikud
▪ Keeleressursid infotehnoloogias

Esindusnormid

Rahvad üle 50 000 (ungarlased, soomlased, eestlased, karjalased, komid, permikomid, marid, mordvalased, saamid, udmurdid) – kuni 15 delegaati; alla 50 000 (Vepslased, vadjalased, isurid, ingerisoomlased, kveenid, liivlased, mansid, nganassaanid, neenetsid, sölkupid, setod, handid, eenetsid) – kuni 5 delegaati. Kokku 215 delegaati.
Vaatlejate arvu ei piirata.

Kongressi taust

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile.

Maailmakongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme, leida neile lahendusi ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.

Esimene kongress toimus 1992. aastal Komimaal Sõktõvkaris, seejärel on seda iga nelja aasta järel korraldanud vaheldumisi Ungari, Soome ja Eesti ja Venemaa. Eestis toimus kongress eelmisel korral 2004. aastal Tallinnas. Kongressi peakorraldajaks on MTÜ Fenno-Ugria Asutus, kes koordineerib eestlaste osavõttu maailmakongressidest ja selle vahepeal tegutseva, maailmakongresse sisuliselt ette valmistava soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee tööst.

Print Friendly, PDF & Email