Soome-ugri rahvaste maailmakongress 17.-19.06.2020 Tartus


Sündmuse detailid


Eesti Rahva muuseumi välisvaade. Foto allikas: ERM

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress korraldatakse 17.-19. juunini 2020 Tartus, Eesti Rahva Muuseumis ja sellel osaleb eeldatavasti 500 delegaati ja vaatlejat nii soome-ugri aladelt kui ka teistest riikidest.

Tartus toimuva kongressi teemaks on „Kultuurimaastikud – keel ja meel“, teemarühmades käsitletakse lisaks keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse probleemidele ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsioonide küsimusi. Oluliseks teemavaldkonnaks on traditsiooniliste ja uute meediakanalite kasutamine ja kaasaegsete keeletehnoloogiate rakendamine soome-ugri rahvaste teabetöös. Kongressi ametliku programmi kõrval on kavas mitmesuguseid kongressi teemadega seotud kõrvalüritusi, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Teemaistungid:

Kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
▪ Keel(ed) ja identiteet
▪ Kakskeelsus
▪ Vanemate vastutus ja roll keele edasiandmisel järgmistele põlvkondadele
▪ MTÜde roll ja ülesanded soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
▪ Soome-ugri keelte õpetamise parimad praktikad

Soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni
▪ Kaasaegsed innovatsioonid soome-ugri kultuuride arengus
▪ Brändiloome

Soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes
▪ Kliimamuutuse mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele
▪ Kliimamuutus, mida see toob kaasa?
▪ Paneeldiskussioon: mida me peaksime tegema muutuva kliima olukorras?

Massikommunikatsioonivahendid
▪ Traditsiooniline ajakirjandus
▪ Sotsiaalvõrgustikud
▪ Keeleressursid infotehnoloogias

Esindusnormid:
Rahvad üle 50 000 (ungarlased, soomlased, eestlased, karjalased, komid, permikomid, marid, mordvalased, saamid, udmurdid) – kuni 15 delegaati; alla 50 000 (Vepslased, vadjalased, isurid, ingerisoomlased, kveenid, liivlased, mansid, nganassaanid, neenetsid, sölkupid, setod, handid, eenetsid) – kuni 5 delegaati. Kokku 215 delegaati.
Vaatlejate arvu ei piirata.

Taust:
Soome-ugri rahvaste maailmakongress on esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile.

Maailmakongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme, leida neile lahendusi ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.

Esimene kongress toimus 1992. aastal Komimaal Sõktõvkaris, seejärel on seda iga nelja aasta järel korraldanud vaheldumisi Ungari, Soome ja Eesti ja Venemaa. Eestis toimus kongress eelmisel korral 2004. aastal Tallinnas. Kongressi peakorraldajaks on MTÜ Fenno-Ugria Asutus, kes koordineerib eestlaste osavõttu maailmakongressidest ja selle vahepeal tegutseva, maailmakongresse sisuliselt ette valmistava soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee tööst.

Lugege lähemalt kongressi koduleheküljel siin https://tartu2020fu.ee/

 

Print Friendly, PDF & Email