Seminar “Kust ma olen pärit?” Tartus


Sündmuse detailid


Информация по-русски ниже.

Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma korraldab 28.09. 2019 Tartus Näituse nt 3 psühholoogilise seminari “Kust ma olen pärit? Traditsiooniline kultuur läbi psühholoogia prisma.”

Seminar on mõeldud Eestis elavatele soome-ugri/erinevate rahvаste esindajatele. “Paljud meist tulid Eestisse erinevate soome-ugri rahvaste asualadelt -peamiselt küladest, kus siiamaani on säilinud traditsioonilise kultuuri suur mõju. Elukoha muutumine, eriti kui sa tuled väikest külast võõrale maale, on kultuuriline šokk, mis avaldab mõju meie arenemisele ja elust arusaamisele” – räägib Lyudmila Yamurzina, seminari korraldaja.

Lapsepõlv on seotud mõnusate mälestustega: päike ja soe, maitsev ja aromaatne, sõbralik ja kerge. Aga millalgi tuleb see moment, kui sa hakkad saama aru, et ei ole nüüd kõik nii päikeline ja mõnus, maitsed on muutunud, elukoht on ka muutunud. Tihtipeale me reflekteerime ja otsime vastuseid küsimustele: miks mul on selline elu? Miks olen selline? Kust see kõik tuleb?

Kui eelpooltoodu tundub teile tuttav, siis meie seminar aitab leida lahendusi.

Seminaari eesmärk on analüüsida psühholoogiliste baasvajaduste vajaduste rahuldamist erinevatel rahvаstel traditsioonilises kultuuris ning seeläbi paremini teadvustada traditsioonilise kultuuri mõju inimesele. Psühholoogilised baasvajadused on universaalsed ning nende adekvaatne rahuldamine lapsepõlves tagab inimesele psühholoogilise küpsuse.

Vajadusi võib jagada 5 gruppi:
1) turvaline seotus (turvalisus, kaitstus, stabiilsus, hoolitsus, seotus, aktsepteerimine)
2) autonoomsus (autonoomsus, kompetentsus, identiteeditunne)
3) realistlikud piirid (realistlikud piirid, juhendamine ja enesekontroll)
4) vabadus väljendada oma vajadusi ja emotsioone, enesehinnang, eneseväärikus
5) spontaansus, mängulisus, loomingulisus

Igas kultuuris on omad traditsioonid, kasvatusmeetodid, folkloori kaudu edasi kantavad “sõnumid”, mille vahendusel üritatakse mõjutada inimest. Kuid kas need on alati funktsionaalsed? Kas need aitavad tugevdada psühholoogilist küpsust? Kas traditsiooniline kasvatus pigem kaitseb psüühiliste haiguste eest või viib hoopis teatud häireteni? Püüame otsida vastuseid nendele küsimustele analüüsides koos osalejatega nende enda traditsioonilise kasvatuse eripärasid ning ühendades neid teadmisi kliinilise psühholoogi teadmistega.

Seminari viib läbi udmurdi rahvusest kliiniline psühholoog Inga Ignatjeva, kes ise tuli Eestisse rohkem kui 20 aastat tagasi Udmurdiast ja lõpetas Tartu Ülikool.

1.Kui teile meeldib analüseerida ja mõelda….
2.Kui soovite saada rohkem teada baasvajadustest…
3.Kui te tahate teada, kuidas mõjub traditsiooniline kultuur inemese arengule…
4.Kui teile meeldib disskussioonis leida vastused oma küsimustele…

…siis me ootame Teid meie seminarile.

Päevakava:

11.00-12.30. koolitus 90 min
12.30-13.00 kohvipaus
13.00-14.30 koolitus 90 min
14.30-15.30 lõuna kohapeal
15.30-17.30 koolitus 120 min
17.30-18.00 kohvipaus
18.00-21.00 tantsuõhtu koos udmurdi ansambliga Jumšan Gur.

Jumšan Gur on Eestis elavate uudmurtide ansambel, kes tegutseb juba umbes 20 aastat.

Osalustasu 20 eur (15 eur töörühma liikmetele). Hind sisaldab koolitust, 2 kohvipausi ja lõunat, sissepääsu tantsuõhtule.

Kui sõidate Tallinnast, siis saame osta grupipileti väljasõiduga kl 8.00 ja tagasi tuleme 23.30.

Koolituse korraldab Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvaste töörühm

Registreerimiseks ja küsimuste korral kirjutage palun aadressile: vähemusrahvused@folkloorinoukogu.ee
Kohtade arv on piiratud! Palun registreerige ennast kuni 20 septembrini!

Приглашаем принять участие в психологическом семинаре: “Откуда я такой или традиционная культура через призму психологии” 28.09.2019 в Тарту.

Все мы родом из детства, и оно обычно нам помнится радужным и солнечным, теплым и вкусным. И порой не совсем понимаем, где же тот момент, когда стало не совсем радужно и не всегда солнечно и тепло, да и вкусы поменялись. Да, жизнь пролетает с молниеносной скоростью, меняются лица, местo жительства, возраст. С возрастом мы пытаемся анализировать, рефлектировать и искать ответы на вопросы: а почему у меня так все складывается? Почему я такой? Откуда все это?
Если вам все это знакомо, то семинар “Откуда я такой или традиционная культура через призму психологии” поможет вам найти ответы.
Семинар разработан для проживающих в Эстонии представителей традиционной культуры, это в основном финно-угорские народы.
Цель семинара – осознать влияние традиционной культуры на человека, обсудить и проанализировать, каким образом в Вашей культуре удовлетворяются или не удовлетворяются базовые эмоциональные потребности.
Базовые эмоциональные потребности универсальны (Привязанность и безопасность;Независимость, компетентность и идентичность; Свобода выражать, высказывать свои важные потребности и чувства; Спонтанность, веселье и игра; Реалистичные границы, самодисциплина и самоконтроль). Удовлетворение базовых эмоциональных потребностей является важным не только в детстве, но и во взрослом возрасте. Это делает нас счастливыми, позволяет жить наполненной жизнью и радоваться ей. В каждой культуре есть свои методы воспитания ребенка, оказывающие влияние на дальнейшее развитие.

Если Вам нравится размышлять и анализировать…
Если Вам хотелось бы узнать больше про базовые потребности…
Если Вы хотите понять, какое влияние традиционная культура оказала на развитие …
Если Вам нравится искать ответы на свои вопросы, дискутируя…

… мы ждем вас на нашем семинаре!

Разобраться с темой нам поможет практикующий клинический психолог Инга Игнатьева, удмуртка по национальности, приехавшая в Эстонию более 20 лет назад из Удмуртии и получившая образование в Тартуском университете.

Итак, в субботу, 28.09.2019 с 11.00 утра и пока ноги держат, в уютных помещениях TähtvereAvatud Naistekeskus (Näituse 3, Tartu) будет проходит семинар, который закончится вечером танцев и песен совместно с удмуртским ансамблем Юмшан Гур.

Распорядок дня

11.00 – 12.30 семинар
12.30 -13.00 кофейная пауза
13.30 -14.30 минут семинар
14.30 – 15.30 обед
15.30 – 17.30 семинар
17.30 – 18.00 кофейная пауза
18.00 – 21.00 танцевальный вечер с Юмшан Гур

Стоимость участия – 20 евро (15 евро для членов инициативной группы).
В цену входит обучение, 2 кофейные паузы, обед, танцевальный вечер.
Для тех кто едет из Таллинна, есть возможность приобрести групповой билет на автобус LuxExpress, который выходит из Таллинна в 8.00 и обратно либо в 21.00 либо в 22.00.
Организатор семинара Инициативная группа национальностей при Фольклорном совете Эстонии.

Для регистрации и по всем вопросам обращайтесь по адресу vahemusrahvused@folkloorinoukogu.ee. Количество мест ограничено! Зарегистрироваться можно до 20 сентября!
Print Friendly, PDF & Email