• Kaljo Põllu. Mütoloogiline muinasmaailm • Adamson-Ericu muuseum Väljapanek avab sugestiivselt esivanemate mütoloogilist muinasmaailma, legende, uskumusi ja loodustunnetust. Kaljo Põllu (1934–2010) on üks silmapaistvamaid eesti kunstnikke ning soome-ugri ja Põhjala rahvaste maailmapildi ja muinasmüütide visuaalses keeles mõtestajaid. Metsotintotehnikat ja selle…

2020. aastal möödub 130 aastat Tartu Ülikooli esimese uurali keelte professori Julius Margi, 120 aastat Tartu Ülikooli esimese eestlasest läänemeresoome keelte professori Julius Mägiste ning 115 aastat nende mantlipärija, sõjajärgse Tartu Ülikooli soome-ugri keelte professori Paul Ariste sünnist.  Oma mitmekülgse…

Alates 27. veebruarist saab ERMis vaadata näitust „Rahvas – see tähendab inimesi“ Unikaalne fotonäitus viib vaataja 19. sajandi teise poolde ja 20. sajandi esimestesse kümnenditesse ning näitab soomeugrilaste ja uurali rahvaste inimesi ja hetki nende eludest. Aega, mil õpetatud mehed…

1. märtsil 2021 alustas TÜ Viljandi kultuuriakadeemia uus loengusari “Soome-ugri kultuurid”.  Virtuaalsele kursusele on oodatud kõik huvilised, kel soov uurali rahvastest, nende keelest ja kultuurist rohkem teada saada. Loengusari koosneb seitsmest virtuaalsest loengust: keelkonna kujunemine ja seosed naaberkeelkondadega; mis on…