“Mustri kõla”: näitus Venemaa soomeugrilastest Tallinna vene muuseumis kuni 31.12. 2018 Mis võiks ühendada mütoloogiat, ajalugu ja kaasaegset maalikunsti? Loomulikult on see muuseum! Mütoloogial tuginev mustri pealekandmise kunst on leidnud väljenduse näitusel eksponeeritud rahvariietel, muusikariistadel ja tarbeesemetel. Kaasaegse kõla traditsioonilisele…

Ettekanne ingersioomlaste seltsidest 1920. aastatel ja aastaraamatu “Soome-ugri sõlmed” Tartu esitlus   Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi juhatuse esimees Taisto-Kalevi Raudalainen peab reedel, 7. detsembril Eesti Rahva Muuseumis toimuval seltsi kõnekoosolekul ettekande „Esimeste ingerisoomlaste seltside loomisest Eesti Vabariigis 1921–1925“. Kõnekoosolekul esitletakse ka vastset Fenno-Ugria Asutuse aastaraamatut „Soome-ugri…