Kevadhooaja lõpetame permikomi rahvamuusikutega ansamblist Mitša Asõv (Selge Hommik) ja Tallinna Komi kultuuriseltsi liikmetega Ansambli Mitša Asõv liikmed hoiavad elus permikomi folkloori ja esitlevad tänapäeval üliharuldasi kombetalitusi, mida kohtab ainult nende kodukohas Uurali lähistel. Kontserdil kõlavad pikad lüürilised laulud permikomi vahetantsuga…