Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi kõnekoosolekul peab Tartu ülikooli inimgeograafia emeriitprofessor Ott Kurs ettekande “Ingeri Eestist vaadatuna”.  Ott Kursi diapiltidele tuginevas ettekandes antakse ülevaade läänemeresoome hõimude muistsest paiknemisest ning nende jagamisest lääne- ja idakristliku maailma vahel 13. sajandil, läänemeresoome etnilise elemendi tugevnemist Soome…