K, 21. märtsil kell 17 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6) Arheoloog ja akadeemik Valter Lang käsitleb oma ettekandes uutele faktidele tuginedes läänemeresoome etnogeneesi sõlmküsimusi: millal ja kuidas jõudsid läänemeresoomlaste esivanemad Läänemere äärde; millised olid nende suhted naaberhõimudega; kus,…