XIV Soome-ugri kirjanike kongress "Ajalugu kirjanduses" 24.−25.08 Tartus

N−R, 24.−25. augustil Eesti Rahva Muuseumis Tartus   Kongressi põhiteema on ajaloo käsitlemine soome-ugri kirjandustes, kuid lisaks arutatakse nende kirjanduste päevakajalistel teemadel. Osalejaid on kokku sadakond, neist suurem osa on Venemaa soome-ugri rahvaste esindajad, samuti võetakse vastu delegatsioonid Ungarist ja…