Hõimupäevad 2020 konverents „Soomeugri emakeeled ja küberruum“


Sündmuse detailid

  • Kuupäev:

  • HÕIMUPÄEVADE KONVERENTS
    „Soomeugri emakeeled ja küberruum“
    Reedel 16. oktoobril kell 14-17 – Rahvusraamatukogu väike konverentsisaal

Hõimupäevad 2020 plakat. Kunstnik Peeter Laurits

Traditsiooniline Hõimupäevade konverents toob kokku eesti ja teiste soome-ugri rahvaste emakeeleõpetajad, et vahetada omavahel positiivseid kogemusi ja informatsiooni. Konverents toimub seekord hübriidseminari vormis: Venemaa soome-ugri rahvaste esindajad osalevad sellel veebi vahendusel. Lisaks kutsume osalema Eestis tegutsevate soome-ugri seltside eestvedajaid ja õpetajaid, kellel on näiteks kogemusi mari ja udmurdi keele õpetamisel siinsetes pühapäevakoolides.

Konverentsi peamine eesmärk on välja selgitada Vene Föderatsioonis elavate suuremate soome-ugri rahvaste emakeelte õppimise ja õpetamise olukord ning millised muutused on toimunud pärast seda, kui Vene Föderatsiooni riigiduuma võttis vastu seaduse rahvusvabariikide riigikeelte õppimise vabatahtlikuks muutmisest.

Teine eesmärk on arutada, milliseid võimalusi pakub kaasaegne infotehnoloogia emakeele õpetamiseks, õppimiseks ja populariseerimiseks. Siin loodame kuulda eelkõige positiivseid näiteid, mis puudutavad näiteks veebipõhiste platvormide kasutamist, distantsõppe võimalusi jne.
Konverentsile ootame lisaks eesti emakeeleõpetajatele kõiki, keda huvitab soome-ugri keelte kui emakeelte õpetamise probleemistik.
Koostöös Eesti Keele Instituudi ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga.

Konverents toimub Tallinnas – reedel, 16. oktoobril kell 14-17 Rahvusraamatukogu väike konverentsisaal. Otseülekande teeb Eesti Rahvusringhäälingu kultuuriportaal.


COVID-19 viirusest tekkinud olukord ei luba hetkel täpselt määratleda, millises vormis ja mahus seekordne Hõimupäevade tervikprogramm toimub. Kuna aga 2020. aasta on Eestis kuulutatud digikultuuri aastaks, siis soovime hõimupäevade peakontserdi tuua otseülekandena kätte kogu soome-ugri maailmale, riigipiiride avatusest ja viiruse levikust sõltumata.

Print Friendly, PDF & Email