Hõimupäeva konverents Narvas “Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes V”


Sündmuse detailid


Antal Reguly

18. oktoobril toimub Narvas, Tartu Ülikooli Narva Kolledžis konverents “Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes V”.

Hõimunädala tähistamine Narvas on saanud viimastel aastatel traditsiooniks. Esimene hõimupäeva konverents “Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes” toimus Narvas 2013. aastal ja seda oleme vaheldumisi korraldanud konverentsiga “Uralo-indogermanica”. 2015. aasta konverents oli pühendatud kirjandusteadlasest ja luuletajast Toomas Liivile (1946-2009), kes on ka Narva Kolledžis töötanud. 2017. aasta konverentsi pühendasime reformatsiooni 500. aastapäevale ning ungari luuletaja ja kirjandusteadlase Janos Aranyi (1817-1882) mälestusele, kelle sünnist oli möödunud 200 aastat.

Käesoleva aasta Hõimupäeva konverentsi “Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes V” pühendame Ungari keeleteadlase, folkloristi, etnograafi, antropoloogi, kartograafi, kaasaegse fennougristika rajaja Antal Reguly juubelile. Reguly on sündinud 200 aastat tagasi, 11. juulil 1819 Zircis ning suri 1858. aastal Buda linnas. Aastatel 1843-1845 viibis teadlane uurimisretkedel Volga ja Uurali piirkonnas, kus kogus rikkalikult mansi, handi, mari, mordva ja tšuvaši keele ainestikku. Reguly on tuntud ka Soome rahvuseepose Kalevala tõlkijana. Reguly pani aluse oma folkloristika aluse tööga mitme Venemaa soome-ugri rahva ilukirjandusele – need kirjandused tuginevad 19. sajandil kogutud rahvaluulele.

Konverentsi saadab hõimukontsert, raamatuesitlus ja -näitus. Üritustele ootame traditsiooniliselt kirjandus-, keele-, rahvaluule- ja muusikateadlasi, etnograafe, etnolooge ning kõiki kohalikke inimesti ja külalisi, kellele Ida-Euroopa ilukirjandus, folkloor, muusika huvi pakub. Ürituste keskne temaatika on rahva- ja rahvuskultuur ning sellega seotud vabaduse kontsept. Narva ingerisoome koori “Iloiset ystävät” kontsert on saanud Narva konverentside traditsiooniliseks osaks. Kontserdile on oodatud nii linnarahvast kui ka teadusürituse ja raamatunäituse publikut. Koori repertuaaris on üle saja laulu soome kirjakeeles, ingerisoome murretes ning eesti keeles. Koori kunstiliseks juhiks on Tatjana Belan, EELK Narva Maarja koguduse kantor.

Konverentsi töökeelteks on eesti, vene, inglise ja saksa keel. Konverentsi ajaks ilmub teesikogumik. Ettekanded ilmuvad Udmurdi riikliku ülikooli eelretsenseeritavas ajakirjas Yearbook of Finno-Ugric Studies ning TÜ sarjas “Studia humaniora et paedagogica collegii Narovensis”.

Konverents algab 18. oktoobril kl 12.00, lõppeb 19. oktoobril kl 17. 

Korraldustoimkonna liikmed: Szilárd Tóth (korraldustoimkonna esimees, Narva / Tallinn), Boriss Baljasnõi (Tallinn), Enda Trubok (Narva), Roza Krillova (Iževsk). Kaaskorraldajad: Narva Ingerisoomlaste Selts, Soome Suursaatkond (Tallinn), ajakirja Yearbook of Finno-Ugric Studies toimetus (Iževsk). Üritust toetab Eesti Kultuurkapital ja Balassi Insituut (Tallinn).

Kontakt:
Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Raekoja plats 2, 20307
eesti keele lektoraat,
conference.narva@ut.ee
Telefon: (+372) 740 1919

Lähem teave siin.

Print Friendly, PDF & Email