Hõimuklubi: Mis on peidus liivi keeles?


Sündmuse detailid


Kolmapäeval, 18. aprillil kell 17 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

Keeleteadlased Tuuli Tuisk ja Miina Norvik tutvustavad oma liiviteemalisi doktoritöid. Tuuli väitekiri on liivi keele hääldusest, selle sarnastest joontest nii teiste soome-ugri keeltega kui ka balti ja skandinaavia keeltega. Miina võrdleb oma doktoritöös tuleviku väljendamist liivi ja teistes läänemeresoome keeltes.

Korraldajad:
MTÜ Fenno-Ugria Asutus www.fennougria.ee
Eesti Keele Instituut www.eki.ee

Kõik huvilised on oodatud!
Üritusest osavõtt on prii.

Print Friendly, PDF & Email