Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolek


Sündmuse detailid


MTÜ Fenno-Ugria Asutuse volinike üldkoosolek

neljapäeval 13. juunil 2019 kella 15.00-17.30
Vanalinna Muusikamajas (Uus 16c, Tallinn)

Päevakorras:

1. Rakenduslik osa
2. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse 2018. aasta majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine
2.1. 2018. aasta tegevusaruanne
2.2. 2018. aasta finantsaruanne
2.3. Revisjonikomisjoni arvamus
3. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevuskava 2019 ja selle kinnitamine
3.1. 2019. aasta tegevuskava
3.2. 2019. aasta eelarve
4. Soome-ugri rahvaste 8. maailmakongressist Tartus 17.-19.06.2020

4.1 Ülevaade kongressi teemadest ja korraldusest

4.2 Eesti delegatsiooni moodustamisest

  1. Juhatuse valimine
  2. Ettepanek FU põhikirja muutmiseks jm FU tööks vajalikud otsused
  3. Fenno-Ugria arengukava 2019-2021 tutvustamine
    9. Liikmesorganisatsioonide sõnavõtud ja kohapeal algatatud küsimused

 

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatus

 

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on katusorganisatsioon, mis ühendab Eesti organisatsioone ja asutusi, kes on huvitatud koostööst meie hõimurahvastega – soome-ugri ja samojeedi rahvastega. Fenno-Ugria loodi 1927. aastal ning taastati 1991. aastal. Hetkel on organisatsioonil 42 liiget. Täpsema liikmete nimekirjaga saab tutvuda siin. Täpsemalt saab tegevuse sisu ning eesmärkidega tutvuda siin.

Print Friendly, PDF & Email