“Jumalad on maal!!!” Jaan Toominga lavastus vepsa eepose “Virantanaz” ainetel. Toomteater Läänemeresoome rahvastest on vepslased kõige idapoolsemad. Üsna arhailisena säilinud vepsa rahvakultuur räägib palju ka meie endi minevikust metsausku rahvana, kelle maailm pole koosnenud üksnes inimestest ja asjadest, vaid olnud…