Soome-ugri rahvaste VI maailmakongressi sektsioonid

Etnopoliitika ja õigus

 • • Rahvusvaheliste printsiipide ja normide rakendamine soomeugrilaste kompaktsete asualade seadusandluses
 • • EN lepingute (vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon ja vähemus- või regionaalkeelte Euroopa harta) rakendamine soome-ugri regioonides
 • • Kodanikuaktiivsuse ja valitsusväliste organisatsioonide osa soome-ugri rahvaste arengus
 • • Keel ja etniline identiteet
 • • Teise rahvusvahelise põlisrahvaste kümmeastaku ja ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni elluviimine

Kaasesimehed: Mart Nutt (eestlane), Nikolai Mussalimov (udmurt)
Peaettekandjad: Aleksei Konjuhhov (komi), Zinaida Strogalštšikova (vepslane), Martin Scheinin (rahvusvaheline ekspert)

Sektsiooni “Etnopoliitika ja õigus”töö kokkuvõte


Keel ja haridus

 • • Emakeel koolieelses hariduses ja algkoolis kakskeelsuse tingimustes
 • • Emakeel kesk- ja kõrghariduses
 • • Vanemate osa keelte edasiandmises, säilimises ja arengus
 • • Võimude osa emakeelte säilimises, õpetuses ja arengus

Kaasesimehed: Nina Zaitseva (vepslane), soomlaste esindaja
Peaettekandjad: ungarlane ja mordvalane

Sektsioon “Keel ja haridus”ö kokkuvõte


Kultuur

 • • Multikultuursus – kultuuripärand. Globaalne kultuur ja lokaalne kultuuripärand. Soome-ugri kultuur maailmakultuuri osana
 • • Raamatukogude ja etnokultuurikeskuste osa emakeelte propagandas
 • • Loominguline tegevus: indiviidi aktiivsus ja roll võrgustike loomises ja kodanikuühiskonna arengus

Kaasesimehed: Enikö Sji (ungarlane), Jelena Bogdanova (karjalane)
Peaettekandjad: Pasi Saukkonen (soomlane), maride esindaja

Sektsioon “Kultuur”ö kokkuvõte


Infotehnoloogiad ja meedia

 • • Tänapäevaste infotehnoloogiate kasutamine soome-ugri kultuuride praktiseerimises ja levitamises
 • • Traditsioonilise (ajakirjandus, raadio, TV) ja uue (sh sotsiaal-) meedia osa soome-ugri keelte oskuse arendamisel
 • • Emakeelsed arvutimängud ja õppeprogrammid

Kaasesimehed: Vladimir Kokko (ingerisoomlane), neenetsite esindaja
Peaettekandjad: Maarja Lõhmus (eestlane), saamide esindaja

Sektsioon “Infotehnoloogiad ja meedia”ö kokkuvõte


Tervis, demograafia ja ökoloogia

 • • Soome-ugri keeled ja rahvad rahvaloendustes
 • • Globaalne kliimamuutus ja selle mõju soome-ugri ja samojeedi rahvastele
 • • Alkoholi- ja narkovastane poliitika
 • • Loodusmaastikud, -kaitsealad ja ajaloolised looduslikud pühapaigad rahvusliku identiteedi kandjatena

Kaasesimehed: Tatjana Merkušina (hant), permikomide esindaja
Peaettekandjad: Nikolai Strelkov (udmurt), Gabriella Vukovics (ungarlane)

Sektsioon “Tervis, demograafia ja ökoloogia”ö kokkuvõte

Print Friendly, PDF & Email