Soome-ugri rahvaste III maailmakongressi sektsioonid

1. POLIITIKA
Inimõigused ja põlisrahvaste õigused

 • – inimõigused ja õigusriik, põlisrahvaste ja rahvusvähemuste õigused inimõiguste põhikomponendina; rahvusvahelised kokkulepped ning põlisrahvaste ja rahvusvähemuste õigused;
 • – põlisrahvaste ja rahvusvähemuste õigusi käsitleva seadusandluse funktsioneerimine riiklikul ja regionaalsel tasandil ning seadusandluse vastavus ühiskonna tegelikule olukorrale;
 • – demokraatlikud protseduurid rahvuse kui subjekti sees.

2. KULTUUR JA HARIDUS
Emakeel kui rahva püsimajäämise üks põhialustest

 • – õigus emakeelsele haridusele ja emakeelse hariduse korraldamine kakskeelsuse tingimustes;
 • – perekonna ja naise tähendus kakskeelse kultuuri arengus ja emakeele säilitamisel;
 • – kultuuritraditsioonid ja kolmanda aastatuhande väljakutsed; rahvuskeelte rikastamine nende omapära arvestades;
 • – kultuur, ühiskondlikud organisatsioonid ja rahvuslik intelligents ning nende tähendus rahvuslikule arengule;
 • – kultuuri- ja keeletraditsioonide säilimise ja arengu probleemid diasporaas.

3. ÖKOLOOGIA JA TERVISHOID
Regioonide areng ja elukeskkonna ning rahva tervis

 • – keskkonnaprobleemide mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele ning arengu ja keskkonna vastuolu lahendamise võimalused;
 • – regioonide areng ja põlisrahvaste tervis.

4. MEEDIA ja INFOSÜSTEEMID
Soome-ugri keelte ja kultuuride propageerimise strateegia järgmisel sajandil

 • – meedia ja informaatika võimalused soome-ugri keelte ja kultuuri arendamisel
 • – mida teatakse soome-ugri rahvastest maailmas – kuidas suurendada ning levitada informatsiooni
Print Friendly, PDF & Email