VIII soome-ugri maailmakongressi kava ja teemaistungid

Tartus toimuva kongressi teema on “Kultuurimaastikud – meel ja keel”. Esialgne kava on väljas kongressi kodulehel.

Kongressi ajal toimuvad teemaistungid:

Kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel

  • ▪Keel(ed) ja identiteet
   ▪Kakskeelsus
   ▪Vanemate vastutus ja roll keele edasiandmisel järgmistele põlvkondadele
   ▪MTÜde roll ja ülesanded soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
   ▪Soome-ugri keelte õpetamise parimad praktikad

Soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni

  • ▪Kaasaegsed innovatsioonid soome-ugri kultuuride arengus
   ▪Brändiloome

Soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes

 • ▪Kliimamuutuse mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele
  ▪Kliimamuutus, mida see toob kaasa?
  ▪Paneeldiskussioon: mida me peaksime tegema muutuva kliima olukorras?

Massikommunikatsioonivahendid

  • ▪Traditsiooniline ajakirjandus
   ▪Sotsiaalvõrgustikud
   ▪Keeleressursid infotehnoloogias

Esindusnormid:

 • DELEGAADID: Rahvad üle 50 000 (ungarlased, soomlased, eestlased, karjalased, komid, permikomid, marid, mordvalased, saamid, udmurdid) – kuni 15 delegaati; alla 50 000 (Vepslased, vadjalased, isurid, ingerisoomlased, kveenid, liivlased, mansid, nganassaanid, neenetsid, sölkupid, setod, handid, eenetsid) – kuni 5 delegaati. Kokku 215 delegaati.
 • VAATLEJAD: Registreerumine on alanud ja kestab 1. juunini k.a. Vaatlejate arvu ei piirata. Täpsem info kongressi kodulehel tartu2020fu.ee
Print Friendly, PDF & Email