VIII soome-ugri maailmakongressi kava

8. soome-ugri maailmakongressi peateemaks on sel korral “Kultuurimaastikud – meel ja keel”.

Kongressi ajal toimuvad ka järgnevad teemaistungid:

Kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
▪ Keel(ed) ja identiteet
▪ Kakskeelsus
▪ Vanemate vastutus ja roll keele edasiandmisel järgmistele põlvkondadele
▪ MTÜde roll ja ülesanded soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
▪ Soome-ugri keelte õpetamise parimad praktikad

Soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni
▪ Kaasaegsed innovatsioonid soome-ugri kultuuride arengus
▪ Brändiloome

Soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes
▪ Kliimamuutuse mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele
▪ Kliimamuutus, mida see toob kaasa?
▪ Paneeldiskussioon: mida me peaksime tegema muutuva kliima olukorras?

Massikommunikatsioonivahendid
▪ Traditsiooniline ajakirjandus
▪ Sotsiaalvõrgustikud
▪ Keeleressursid infotehnoloogias

Esindusnormid:
Rahvad üle 50 000 (ungarlased, soomlased, eestlased, karjalased, komid, permikomid, marid, mordvalased, saamid, udmurdid) – kuni 15 delegaati; alla 50 000 (Vepslased, vadjalased, isurid, ingerisoomlased, kveenid, liivlased, mansid, nganassaanid, neenetsid, sölkupid, setod, handid, eenetsid) – kuni 5 delegaati. Kokku 215 delegaati.

Vaatlejate arvu ei piirata.

Print Friendly, PDF & Email